Gå til innhold

8 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.»

Kursholderkurs på Alværa leirsted ved Sognefjorden

Bibelselskapet inviterer til kursholderkurs i Vandring gjennom Bibelen for barn. Alværa leirsted ved Sognefjorden. Uke 45 2016.

Alværa misjonssenter
Alværa misjonssenter

Vandring gjennom Bibelen for barn er et vel utprøvd undervisningsopplegg tilpasset RLE-faget, tilrettelagt for mellomtrinnet i grunnskolen og forbeholdt skolen.

Kurset er utarbeidet av Det Norske Bibelselskap og gir elevene en allsidig læreopplevelse. Målet med undervisningsopplegget er at elevene på en fortellende og delvis dramatiserende måte får møte sentrale fortellinger i Bibelen. Her får de både oppdage hovedlinjene i Bibelen og bli kjent med noen av hovedpersonene.

Gjennom fire skoletimer (= to dobbelttimer) får elevene en unik oversikt over sammenhengen i fortellingene i Bibelen - grunnboka i vår kultur.

Kursavgift:

  • Pris for 3 kursdager, kursmateriell og 3 lunsjer: kr. 2500,- (da ordner man overnatting selv)
  • Pris for 3 kursdager, kursmateriell, overnatting med full pensjon: kr. 3900,- (ønskes enerom, betaler man kr. 300,- i tillegg)
  • Påmeldingsfrist 3 uker før kurset. Bindende påmelding etter dette. Påmeldingsgebyr kr 700,-

Tid og sted: 7. - 9. november 2016 på Alværa leirsted ved Sognefjorden

Kursholdere: Anne-Kristin Aasmundtveit (Bibelselskapet) og Rune Øystese (NLA høgskolen, Bergen)

Påmelding til: