Ef 1,1-6
Neste
Meditasjon

1. Forberedelse – vi åpner oss for Herren

  • La det bli stille rundt deg og inne i deg.
  • Vær åpen for at Gud taler til deg gjennom dagens bibelord.
  • Du kan også tenne et lys og lytte til stille musikk.

   

1 Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, hilser de hellige *i Efesos•, de troende i Kristus Jesus. 2 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
          
   
3 Velsignet er Gud,
          vår Herre Jesu Kristi Far,
          han som i Kristus har velsignet oss
          med all Åndens velsignelse
          i himmelen.
          
   
4 I Kristus utvalgte han oss
          før verdens grunnvoll ble lagt,
          til å stå for hans ansikt,
          hellige og uten feil.
          I kjærlighet
          
   
5 og etter sin egen gode vilje
          avgjorde han på forhånd
          at vi skulle få rett til å være
          hans barn ved Jesus Kristus,
          
   
6 til lov og pris for hans herlighet og nåde,
          som han overøste oss med
          i ham som han elsker så høyt.
          
   

Del      https://g.twimg.com/Twitter_logo_blue.pngTweet

Les Ef 1,1-6 i nettbibelen.