2 Mos 23,1-9
Neste
Meditasjon

1. Forberedelse – vi åpner oss for Herren

  • La det bli stille rundt deg og inne i deg.
  • Vær åpen for at Gud taler til deg gjennom dagens bibelord.
  • Du kan også tenne et lys og lytte til stille musikk.

   

1 Du skal ikke sette ut falske rykter. Gi ikke håndslag til den som er skyldig, så du blir et urettferdig vitne!
   
2 Du skal ikke følge flertallet i det som er ondt! Når du vitner i en rettssak, skal du ikke gi etter for flertallet så du fordreier retten. 3 Du skal ikke gi den svake parten fordeler i en rettssak.
   
4 Når du kommer over din fiendes okse eller esel som har gått seg vill, skal du bringe dyret tilbake til ham. 5 Når du ser at din uvenns esel segner under børen, må du ikke gå din vei. Du skal hjelpe ham med det.
   
6 Du skal ikke fordreie retten for den fattige hos deg i en rettssak. 7 Hold deg borte fra falske anklager. En skyldfri og en rettferdig må du ikke slå i hjel, for jeg vil ikke frikjenne den skyldige.
   
8 Du skal ikke ta imot bestikkelser! For slike gaver gjør den klarsynte blind og forvrenger den rettferdiges sak.
   
9 Du skal ikke undertrykke en innflytter! Dere vet hvordan det kjennes å være innflytter, for dere har selv vært innflyttere i Egypt.
   

del på facebookDel      https://g.twimg.com/Twitter_logo_blue.pngTweet

Les 2 Mos 23,1-9 i nettbibelen.