18.10.2017: Luk 1,1-4

1 Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, ...