Gå til innhold

7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord.

Tilbake til oversikten

Sirak

Kapittel 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Forrige kapittelNeste kapittel

Menneskenes skjebne
40Uro og strev er alle menneskers lodd,
        et tungt åk er lagt på Adams barn
        fra den dag de kommer ut av mors liv
        inntil de vender tilbake til jorden, alles mor.
   
 2 Det de tenker på og frykter for,
        det de engstes ved og venter på,
        er den dagen de skal dø.
   
 3 Enten en mann sitter på en strålende trone,
        eller han sitter ydmykt i støv og aske,
   
 4 enten han bærer purpur og krone,
        eller han er kledd i botsdrakt,
   
 5 så må han oppleve harme og misunnelse,
        forvirring og uro, dødsfrykt, hat og tretter.
        Og når han går til sengs for å hvile om natten,
        forstyrres nattesøvnen av nye urolige tanker.
   
 6 Han får liten eller ingen ro,
        og når han endelig sovner,
        følger dagens strev og uro ham i søvne.
        Han skremmes av syner i drømme;
        det er som om han flykter fra striden,
   
 7 og idet det nesten er ute med ham,
        våkner han opp og har vondt for å fatte
        at det ingenting var å engste seg for.
   
 8 Alt som lever, både mennesker og dyr – og synderne sju ganger så mye –  9 rammes av død og blodsutgytelse, tretter og krig,
        ulykker, hungersnød, ødeleggelser og pest.
   
10 På grunn av de lovløse ble alt dette skapt,
        det var deres skyld at storflommen kom.
   
11 Alt som er av jord, vender tilbake til jorden,
        og alt som er av vann, renner tilbake til havet.

Urett forsvinner, velgjerninger består
12 Bestikkelser og urett skal helt forsvinne,
        men trofasthet skal for evig bestå.
   
13 De urettferdiges rikdom er lik en bekk som tørker ut,
        lik et tordenskrall som dør bort når regnet kommer.
   
14 Mens en gavmild mann har grunn til glede,
        skal lovbryterne gå fullstendig til grunne.
   
15 De ugudeliges avkom skyter ikke mange grener,
        de er lik syke røtter, plantet på steingrunn.
   
16 De er lik sumpgress som vokser ved alle vann og elver,
        og som blir rykket opp før alt annet gress.
   
17 Men barmhjertighet er som en blomstrende hage,
        velgjerninger varer til evig tid.

Livets goder
18 Både den som lever av sin eiendom,
        og den som mottar lønn,
        får det godt i livet,
        men enda bedre går det den som finner en skatt.
   
19 Å få barn og å bygge en by gir varig ære,
        men det regnes for enda bedre å ha en ulastelig kone.
   
20 Vin og musikk gleder hjertet,
        men enda bedre er kjærlighet til visdommen.
   
21 Fløyte og harpe gir vakre toner,
        men enda bedre er velklingende tale.
   
22 Ynde og skjønnhet behager øyet,
        men enda bedre er en åker som spirer.
   
23 Det er godt å møte en venn og en kamerat,
        men enda bedre er en kone ved mannens side.
   
24 Brødre og hjelpere er bra å ha i nødens stund,
        men enda bedre hjelp får du av velgjerninger
        som du har gjort mot andre.
   
25 Gull og sølv gir en grunn å stå på,
        men enda bedre er et godt råd.
   
26 Penger og makt styrker motet,
        men enda bedre er det å frykte Herren.
        Den som frykter Herren, lider ingen nød
        og trenger ikke søke noen annen hjelp.
   
27 Frykten for Herren er som en blomstrende hage,
        den gir bedre vern enn rikdom og ære.

Lev ikke som tigger!
28 Min sønn, lev ikke ditt liv som tigger!
        Det er bedre å dø enn å tigge.
   
29 Når en mann skjeler til en annens bord,
        er hans liv ikke for liv å regne.
        Han gjør seg uren med fremmed mat,
        men den som er forstandig og dannet, vokter seg for det.
   
30 Mat som er tigget, smaker søtt i den skamløses munn,
        men i hans indre brenner en ild.
Note purpur og krone: Hebr. tekst har «turban og diadem», som hørte til øversteprestens embetsdrakt, sml. 2 Mos 39,30f; Sak 3,5.
Sir 40,9 viser til Sir 39,29f
Forrige kapittelNeste kapittel

Bibler til konfir-manten

Lectio Divina
Hjelp til å lese, lytte til og meditere over bibelteksten.
Les mer

Nyhetsbrev

Motta våre elektroniske nyhetsbrev:

Lurer du på noe?

Bibelselskapet innehar Norges fremste ekspertise om Bibelen og bibel-oversettelse. Kontakt oss med spørsmålet ditt.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO