Gå til innhold

19 Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!»

Tilbake til oversikten

Evangeliet etter Markus

Kapittel 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Forrige kapittelNeste kapittel

JESU LIDELSE OG DØD (Kap. 14–15)
Sammensvergelse mot Jesus
14    Det var nå bare to dager igjen til påske og de usyrede brøds høytid. Overprestene og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne gripe ham med list og få ham drept.  2 «Men ikke under høytiden», sa de, «ellers blir det uro i folket.»
Jesus blir salvet i Betania
 3 Jesus var i Betania hos Simon den spedalske. Mens de lå til bords, kom det inn en kvinne med en alabastkrukke med ekte og kostbar nardussalve. Hun brøt krukken og helte salven ut over hodet hans.  4 Noen som var der, sa forarget til hverandre: «Hva skal denne sløsingen med salve være godt for?  5 Salven kunne vært solgt for mer enn tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige.» Og de snakket strengt til henne.  6 Men Jesus sa: «La henne være! Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg.  7 De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil, men meg har dere ikke alltid.  8 Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet kroppen min til gravferden.  9 Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»
Judas tilbyr seg å forråde Jesus
10 Men Judas Iskariot, en av de tolv, gikk til overprestene og tilbød seg å utlevere Jesus. 11 De ble glade da de hørte det, og lovet å gi ham penger. Fra da av søkte han en anledning til å forråde ham.
Det siste måltidet
12 På den første dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet ble slaktet, spurte disiplene ham: «Hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand så du kan holde påskemåltid?» 13 Da sendte han to av disiplene sine av sted og sa til dem: «Gå inn i byen! Der vil en mann som bærer en vannkrukke, møte dere. Følg etter ham, 14 og der han går inn, skal dere si til eieren av huset: ‘Mesteren spør: Hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine?’ 15 Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, gjort ferdig med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand for oss.» 16 Disiplene gikk da av sted og kom inn i byen. De fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet.
   
17 Da det ble kveld, kom Jesus dit med de tolv. 18 Mens de var til bords og spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg – en som spiser sammen med meg.» 19 Da ble de bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg?» 20 Han svarte: «Det er en av de tolv, en som dypper i fatet sammen med meg. 21 For Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født.»
Nattverden
22 Mens de holdt måltid, tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Ta imot, dette er min kropp.» 23 Og han tok et beger, takket, ga dem, og de drakk alle av det. 24 Og han sa til dem: «Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange. 25 Sannelig, jeg sier dere: Aldri mer skal jeg drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.»
Jesus forutsier Peters fornektelse
26 Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget. 27 Jesus sa til dem: «Dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet:
           Jeg skal slå gjeteren,
           og sauene skal bli spredt.
28 Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» 29 Da sa Peter: «Om så alle vender seg bort fra deg – jeg gjør det ikke!» 30 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: Nå i natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» 31 Men Peter forsikret: «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg!» Det samme sa de alle.
I Getsemane
32 Da de kom til et sted som heter Getsemane, sa han til disiplene: «Sett dere her mens jeg ber!» 33 Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru, 34 og han sa til dem: « Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk!» 35 Han gikk fram et lite stykke, kastet seg til jorden og ba om at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. 36 Han sa: «Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» 37 Da han kom tilbake og fant dem sovende, sa han til Peter: «Simon, sover du? Klarte du ikke å våke en eneste time? 38 Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.» 39 Igjen gikk han bort og ba med samme ord. 40 Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og de visste ikke hva de skulle svare ham. 41 Han kom til dem for tredje gang og sa: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. 42 Stå opp, la oss gå! Han som forråder meg, er nær.»
Jesus blir tatt til fange
43 I det samme, mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra overprestene, de skriftlærde og de eldste. 44 Forræderen hadde avtalt et tegn med dem: «Den jeg kysser, han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt.» 45 Og da han kom, gikk han straks bort til Jesus og sa: «Rabbi!» og kysset ham. 46 Så la de hånd på ham og tok ham til fange. 47 En av dem som sto der, dro da sverdet og hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham øret. 48 Men Jesus sa til dem: «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en ransmann. 49 Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke! Men slik skulle skriftene oppfylles.» 50 Da forlot alle ham og flyktet.
   
51 En ung mann var i følge med Jesus; han hadde bare et linklede om seg. De grep ham, 52 men han slapp linkledet og flyktet naken bort.
Jesus for Det høye råd
53 De førte Jesus til øverstepresten, og alle overprestene, de eldste og de skriftlærde kom sammen. 54 Men Peter hadde fulgt etter ham på avstand, helt inn på gårdsplassen hos øverstepresten. Der satt han sammen med vaktene og varmet seg ved bålet.
   
55 Overprestene og hele Rådet prøvde å skaffe vitneutsagn mot Jesus for å få ham dømt til døden, men de fant ikke noe. 56 Mange vitnet falskt mot ham, men vitneutsagnene deres stemte ikke overens. 57 Da sto noen fram og kom med dette falske vitneutsagnet mot ham: 58 «Vi har hørt ham si: ‘Jeg skal rive ned dette tempelet som er gjort med hender, og på tre dager bygge et annet som ikke er gjort med hender.’» 59 Men heller ikke her var det samsvar mellom vitneforklaringene. 60 Da reiste øverstepresten seg, steg fram og spurte Jesus: «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» 61 Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten: «Er du Messias, Sønn av Den velsignede?» 62 Jesus svarte: «Jeg er det. Og dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.» 63 Da flerret øverstepresten kappen sin og sa: «Hva skal vi nå med vitner? 64 Dere har hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere?» Alle fant ham skyldig til å dø.
   
65 Da ga noen seg til å spytte på ham, og de bandt for øynene hans, slo ham med knyttnevene og sa: «Nå kan du være profet!» Og vaktene gikk løs på ham med piskeslag.
Peter fornekter Jesus
66 Imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestejentene hos øverstepresten kom forbi, 67 og da hun fikk øye på Peter der han satt og varmet seg, så hun nøye på ham og sa: «Du var også med denne Jesus fra Nasaret.» 68 Men han nektet og sa: «Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om.» Så gikk han ut i portrommet, *og hanen gol.• 69 Men jenta fikk øye på ham og begynte igjen å si til dem som sto omkring: «Han er en av dem.» 70 Men han nektet på ny. Kort etter sa også de som sto der, til Peter: «Visst er du en av dem. Du er jo også galileer.» 71 Men han ga seg til å banne og sverge: «Jeg kjenner ikke denne mannen dere snakker om.» 72 I det samme gol hanen for annen gang. Da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham: «Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han brast i gråt.
Note : de usyrede brøds høytid: oppr. en jordbruksfest som varte én uke og ble innledet med påsken. =fester og høytider.
Note : de usyrede brøds høytid: oppr. en jordbruksfest som varte én uke og ble innledet med påsken. =fester og høytider.
Note : nardussalve: salve laget av roten på nardusplanten, som vokser i Sørøst-Asia. Jf. Høys 1,12; 4,13f.
Note : nardussalve: salve laget av roten på nardusplanten, som vokser i Sørøst-Asia. Jf. Høys 1,12; 4,13f.
Note : denarer: En denar tilsvarte en vanlig daglønn. =mynt.
Note : en mann … vannkrukke: Normalt var det kvinnene som hentet og bar vann.
Note : et stort rom ovenpå: Det ble ofte innredet et ekstra rom oppe på det flate taket av et vanlig hus. med tepper og puter: Ved festmåltider lå de mannlige gjestene til bords på lave, teppebelagte benker. =bordskikker.
Mark 14,20 viser til Sal 41,10
Note : dypper i fatet: Under påskemåltidet ble en felles skål benyttet, bl.a. til å dyppe persille i saltvann. Jf. Joh 13,26.
Mark 14,24 viser til 2 Mos 24,8, Jes 53,12, Jer 31,31ff, Sak 9,11, Hebr 8,6+
Note : paktens blod: Blodet fra Jesu forestående død blir sammenlignet med offerdyrets blod, som i den gamle pakt stadfestet forsoningen mellom Gud og mennesker. Jf. 2 Mos 24,8.
Note : lovsangen: Sal 113–118, som ble sunget i to avdelinger under påskemåltidet.
Note : lovsangen: Sal 113–118, som ble sunget i to avdelinger under påskemåltidet.
Mark 14,30 viser til Mark 14,72
Note : før hanen galer: Vanligvis vil en høre de første hanegalene ved tretiden om morgenen.
Note : Getsemane: av hebr. gat-sjemani, «olivenpresse».
Note : Getsemane: av hebr. gat-sjemani, «olivenpresse».
Mark 14,36 viser til Mark 10,38, Joh 5,30, Joh 6,38
Note : Abba: aram. for «far». En slik måte å innlede en bønn til Gud på er uten paralleller i jødisk bønnespråk. Jf. også Rom 8,15; Gal 4,6.
Mark 14,38 viser til Matt 6,13
Note : fristelse: kan også oversettes «prøvelse», «det å bli satt på prøve». kroppen: gr. sarks, «kjøtt». =kjøtt, kjøtt og blod.
Note : Rådet: jødenes høyeste domstol og styringsorgan under romersk herredømme. =Rådet, Det høye råd.
Note : vitneutsagnene … overens: Moselovens rettsbestemmelser ble tolket slik at det måtte være full overensstemmelse mellom vitnene når det dreide seg om saker med dødsstraff. Jf. 5 Mos 17,6; 19,15; Matt 18,16.
Mark 14,61 viser til Mark 15,5
Note : Den velsignede: jødisk omskrivning for Guds navn, som man unngikk å uttale. Det samme gjelder «Kraften» i v. 62.
Mark 14,62 viser til Sal 110,1, Dan 7,13, Mark 13,26
Note : Jeg er det: =Jesu titler.
Note : flerret … kappen: uttrykk for sorg ved gudsbespottelse. Jf. 1 Mos 37,29. =sørgeskikker.
Note : og hanen gol: Ordene mangler i noen håndskrifter.

Jesus for Pilatus
15Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele Rådet, hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus.
   
 2 Pilatus spurte ham: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte: «Du sier det.»  3 Overprestene kom nå med mange anklager mot ham.  4 Og Pilatus spurte ham igjen: «Svarer du ingenting? Du hører alt det de anklager deg for.»  5 Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg.
   
 6 Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om.  7 En som gikk under navnet Barabbas, satt fengslet sammen med de opprørerne som hadde begått et drap under opprøret.  8 Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide,  9 svarte han: «Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge?» 10 For han visste at det var av misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. 11 Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. 12 Pilatus tok på ny til orde: «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» 13 «Korsfest ham!» skrek de tilbake. 14 Pilatus spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Korsfest ham!» 15 Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet.
Soldatene spotter Jesus
16 Soldatene førte nå Jesus inn i borggården i det som kalles pretoriet, og kalte sammen hele vaktstyrken. 17 De kledde ham i en purpurkappe og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. 18 Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset, du jødenes konge!» 19 De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. 20 Da de hadde hånt ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær.
Jesus blir korsfestet
Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. 21 Og de tvang en mann som gikk forbi, til å bære korset hans, det var Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. 22 De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata – det betyr Hodeskallen. 23 De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den. 24 Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få. 25 Det var ved den tredje time de korsfestet ham. 26 Innskriften med anklagen mot ham lød: «Jødenes konge».
   
27 Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. 28 *Og det skriftordet ble oppfylt som sier: Han ble regnet blant lovbrytere. 29 De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! 30 Frels deg selv og stig ned fra korset!» 31 På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse! 32 La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro!» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham.
Jesus dør
33 Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. 34 Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst:
          « Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?»
Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»
35 Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Hør, han roper på Elia.» 36 Da løp en bort og fylte en svamp med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned.» 37 Men Jesus ropte høyt og utåndet. 38 Og forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. 39 Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!»
   
40 Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses. 41 De hadde fulgt Jesus og tjent ham da han var i Galilea. Det sto også mange andre kvinner der som var kommet opp til Jerusalem sammen med ham.
Jesus blir gravlagt
42 Det var forberedelsesdagen – det vil si dagen før sabbaten – og det var alt blitt kveld. 43 Josef fra Arimatea, en høyt aktet rådsherre som selv ventet på Guds rike, tok da mot til seg og gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. 44 Pilatus fant det underlig at han allerede skulle være død, og tilkalte offiseren og spurte om han hadde vært død lenge. 45 Da han hadde fått det bekreftet fra offiseren, lot han Josef få liket. 46 Han kjøpte da et linklede, tok Jesus ned, svøpte ham i det og la ham i en grav som var hugget ut i bergveggen, og rullet en stein foran inngangen til graven. 47 Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han ble lagt.
Mark 15,1 viser til Luk 22,66
Note : Pilatus: romersk embetsmann som styrte provinsen Judea 26–36 e.Kr. =riker.
Mark 15,1 viser til Luk 22,66
Note : Pilatus: romersk embetsmann som styrte provinsen Judea 26–36 e.Kr. =riker.
Note : Barabbas: Noen håndskrifter har «Jesus Barabbas». >Matt 27,16. de opprørerne som: Formuleringen antyder at oppstanden forutsettes kjent. Barabbas kan ha vært involvert i den antiromerske virksomheten som stadig blusset opp (jf. Luk 13,1), og som endte med den jødiske krig og Jerusalems ødeleggelse i år 70.
Note : Korsfest: =dødsstraff.
Note : pretoriet: i den gr. teksten et lat. lånord, praetorium, som betegner den romerske landshøvdingens residens. Det samme ordet er i Matt 27,27 oversatt med «borgen». vaktstyrken: Romerne hadde en egen hæravdeling stasjonert i Jerusalem for å sikre ro og orden under de store valfartshøytidene. =vaktstyrken.
Note : pretoriet: i den gr. teksten et lat. lånord, praetorium, som betegner den romerske landshøvdingens residens. Det samme ordet er i Matt 27,27 oversatt med «borgen». vaktstyrken: Romerne hadde en egen hæravdeling stasjonert i Jerusalem for å sikre ro og orden under de store valfartshøytidene. =vaktstyrken.
Mark 15,21 viser til Rom 16,13
Note : bære korset hans: trolig tverrbjelken, som dødsdømte fanger måtte bære. >8,34. Aleksander og Rufus: trolig kjente navn i urkirken. Rufus kan være den samme som er nevnt i Rom 16,13.
Note : vin med myrra i: Blandet i vinen hadde myrra (>Matt 2,11) en bedøvende virkning.
Note : den tredje time: ca. kl. 9. =tidsregning.
Mark 15,28 viser til Jes 53,12
Note : Og … lovbrytere: Verset mangler i de eldste håndskrifter. Jf. Luk 22,37.
Mark 15,33 viser til Am 8,9
Note : den sjette time: ca. kl. 12. den niende time: ca. kl. 15.
Mark 15,33 viser til Am 8,9
Note : den sjette time: ca. kl. 12. den niende time: ca. kl. 15.
Mark 15,34 viser til Sal 22,2
Note : Eloï … sabaktáni: Sitatet er her gjengitt i aram. form.
Mark 15,36 viser til Sal 69,22
Note : vineddik: sur vin blandet med vann, brukt som leskedrikk av soldater og arbeidsfolk. Jf. Rut 2,14.
Mark 15,38 viser til 2 Mos 26,31ff
Note : forhenget i tempelet: sannsynligvis forhenget mellom Det hellige og Det aller helligste i tempelet. Jf. 2 Mos 26,31–33; Hebr 9,3. =Guds bolig.
Note : Maria, mor til … og Joses: kan også sikte til to forskjellige personer: Maria og Joses. Joses (Mark 6,3; 15,47) er en kortform av navnet Josefos. Jf. Matt 27,56.
Mark 15,42 viser til 5 Mos 21,22f
Note : forberedelsesdagen: navnet på ukedagen fredag, da man forberedte seg til sabbaten. =fester og høytider. Jf. Matt 27,62.
Mark 15,42 viser til 5 Mos 21,22f
Note : forberedelsesdagen: navnet på ukedagen fredag, da man forberedte seg til sabbaten. =fester og høytider. Jf. Matt 27,62.
Forrige kapittelNeste kapittel

Pinse

Den franske maleren Jean II Restout (1692-1768) tolket pinsen slik. (Foto: Wikipedia)
Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den hellige ånd til disiplene og gir dem styrke og ord slik at de nå kan gå og fortelle om Jesus.
Les mer

Minutter med Jesus

Edin Løvås

365 enkle øvelser i Jesusmeditasjon
Les mer 299,-

Nyhetsbrev

Motta våre elektroniske nyhetsbrev:

Lurer du på noe?

Bibelselskapet innehar Norges fremste ekspertise om Bibelen og bibel-oversettelse. Kontakt oss med spørsmålet ditt.

Påskenøtter fra Bibelen

Sjekk våre quiz!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO