Gå til innhold

37 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Tre av kursholderne ved programmet "Den barmhjertige samaritan" i Etiopia.

Foto: Tre av kursholderne ved programmet "Den barmhjertige samaritan" i Etiopia.

Den barmhjertige Samaritan i Etiopia

07. mai 2009.

Norad har evaluert Det norske Bibelselskapets arbeid med Den barmhjertige Samaritan i Norge og Afrika og konkludert med at arbeidet er kostnadseffektivt og målrettet.

Norad oppfordrer Bibelselskapet til å bruke kjente lignelser som utgangspunkt for andre tema. For å følge opp denne utfordringen har generalsekretær Stein Mydske og Trond Henrik Sand fra Bibelselskapet vært på besøk i Etiopia for å lære mer om programmet og videreutvikle samarbeidet.

Det etiopiske bibelselskap lykkes godt i Den gode Samaritan-arbeidet. De arrangerer svært mange kurs, er flinke til å rekruttere frivillige medarbeidere, og har lykkes godt med å bygget opp et desentralisert arbeid. Rent konkret ser vi gode resultater fordi hiv-smittede er integrert i selve arbeidet, samtidig ser vi også at Det etiopiske bibelselskapet driver frem holdningsendringene i de etiopiske kirkene som er med i programmet. Vi har også sett at de tre største kirkesamfunnene i landet samarbeider godt om programmet. Dette er nytt, og har gitt inspirasjon til dialog mellom kirkene og deres medlemmer. Vi så at de hiv-smittede har fått en ny rolle i den lokale kirken. Før var hivsmittede utestengt fra kirken, men nå er kirken blitt et samlingssted. Kirken møter de hiv-smittede med medmenneskelighet og en hjelpende hånd. Kirken tilbyr det de kan bidra med, og blir ofte brukt som møtested for de hiv-syke. Den barmhjertige Samaritan blir derfor et sikkerhetsnett for mennesker med hiv som ellers ville hatt en svært usikker tilværelse. Vi hadde gleden av å delta når en klasse med 14-åringer brukte materialet til Den barmhjertige samaritan. Det er veldig viktig å nå ut med denne informasjonen til neste generasjon slik at de ikke blir smittet fordi de mangler kunnskap.

Tekst: Trond Henrik Sand