Gå til innhold

3 Han dro fra sted til sted, fra Negev og helt til Betel, til det stedet der han før hadde hatt teltet sitt, mellom Betel og Ai,

På de vel 20 årene som trykkeriet i Nanjing har vært i funksjon har det blitt trykket og distribuert nærmere 50 millioner bibler i Kina.

Foto: På de vel 20 årene som trykkeriet i Nanjing har vært i funksjon har det blitt trykket og distribuert nærmere 50 millioner bibler i Kina.

Hva kan vi lære av kirken i Kina?

01. september 2009. Stein Mydske, generalsekretær

Hva kan vi lære av den enorme kirkeveksten i Kina de siste 30 årene?

150 års sterk misjonsinnsats fra 7000 misjonærer førte til at det var ca. 4 millioner kristne i Kina da Mao tok makten og kastet ut misjonærene i 1949-50. Under kulturrevolusjonen ble alle kirker stengt og bibler ble konfiskert og brent. Svært mange kristne ble martyrer for sin tro, og tallet på kristne ble halvert i løpet av de 30 årene kulturrevolusjonen varte. Fra 1979 gjenoppsto kirken i Kina som en selvstendig nasjonal kirke ledet av kinesere. I dag tilsier forsiktige anslag at det totalt er ca. 50-60 millioner kristne i Kina, men ingen vet det nøyaktige antallet. Hva kan vi lære av denne enorme kirkeveksten i Kina de siste 30 årene?

Kirken ble kinesisk
Tidligere ble kirken i Kina sett på som ”utenlandsk” og ofte koblet sammen med fremmede politiske og økonomiske interesser. Det var interessant å legge merke til at de kinesiske kirkelederne talte varmt om innsatsen til norske misjonærer, som arbeidet uavhengig av imperialistiske og økonomiske interessegrupper. I 1979 ble kirken kinesisk, med et nasjonalt kinesisk lederskap.

Martyrenes blod
30 år med forfølgelse og tusenvis av martyrer førte til at de kristne ble sterke i troen. En kirkeleder som tilbrakte 20 år i arbeidsleir, fortalte meg hvordan han kommuniserte med andre kristne ved hjelp av tegnspråk. De kunne ikke snakke sammen, men oppmuntret hverandre med å peke på himmelen når de møttes. Forfølgelsen skapte et annerledes og sterkere samhold. Noen av dagens prester kan med tårer i øynene fortelle hvordan de selv i tenårene ble lokket og truet til å angi sine kristne foreldre. ”Jeg kan aldri be mor og far om tilgivelse for det jeg gjorde mot dem!” fortalte en kvinnelig prest i Beijing.

Bibelen i sentrum
Etter kulturrevolusjonen var bibelmangelen prekær, og mange turister tok med seg bibler når de reiste inn i Kina. Dette ble et problem for myndighetene og kirkeledelsen fordi man anså alt som kom utenfra som farlig propaganda. Derfor bestemte myndighetene at det skulle bygges et eget bibeltrykkeri inne i Kina. I 1987 fikk Bibelselskapet være med å åpne bibeltrykkeriet i Nanjing. På de vel 20 årene som trykkeriet har vært i funksjon er det trykket og distribuert nærmere 50 Stein Mydske er generalsekretær i Bibelselskapet.millioner bibler inne i Kina. Det er et mirakel! I fjor ble et nytt trykkeri med kapasitet til å trykke en million bibler per måned innviet. Bibelundervisning og bibellesning har stor plass i menighetene også under gudstjenesten. Eldste Fu, som leder Tre-Selvkirkens arbeid i Kina, takket under sitt besøk norske kristne og Bibelselskapet for bidraget til bibelarbeidet i Kina. ”Uten deres gaver ville ikke vanlige folk ha råd til å kjøpe seg en bibel,” sa han

Bibelbruk skaper kirkevekst
Biskop Ole Chr. Kvarme uttrykte på representantskapsmøtet at vi virkelig har noe å lære av kirken i Kina når det gjelder bibelbruk. Hvordan bruker vi Bibelen i gudstjeneste- og menighetsliv? Kan vi skape en ny generasjon norske bibellesere? Tenk om vi klarer å skape entusiasme for bibelfortellingene i trosopplæringsreformen! Nye oversettelser til bokmål, nynorsk, nord- og sørsamisk gir oss en unik mulighet til å sette Bibelen i sentrum også i Norge. Bibelbruk vil skape kirkevekst også hos oss!