Gå til innhold

21 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp.

Hugette Atchoumou er grunnlegger og direktør for Håp og Liv i Kamerun (Espoir et Vie Cameroun) som blant annet driver arbeid blant hiv og aids-syke.

Foto: Hugette Atchoumou er grunnlegger og direktør for Håp og Liv i Kamerun (Espoir et Vie Cameroun) som blant annet driver arbeid blant hiv og aids-syke.

Kristne som blir nektet å gå i kirken

19. januar 2010.

Bibelselskapets hiv-program, Samaritanprosjektet, kjemper med fordommer i mange kristne menigheter i Kamerun.

- Noen menigheter tror de er så rene at de ikke har hiv-positive i sin midte, forteller Huguette Atchoumou som særlig arbeider med hiv-positive kvinner.
- Samaritan-prosjektet hjelper oss til å få kristne ledere i tale på en veldig god måte. Det er stort å se folk, som først kommer til våre kurs med fornektende og fordømmende holdning, snur helt om etter å møte Guds ord.

Les mer om prosjektet Den barmhjertige samaritan.

Kamerun er i fokus for Kvinnenes internasjonale bønnedag 2010.

Kilde: UBS

Aktuelt

Norad

Dette er et program for å bekjempe spredning av hiv i kirken i Afrika. Navnet Den barmhjertige Samar...
Les mer

Fakta om Kamerun

Kamerun

Areal: 475,440 km2 (litt større enn Sverige)
Folketall: 18 879 301
Hovedstad: Yaounde
Bnp pr. innbygger: 2300 USD (2008) (Bnp i Norge: USD 59 500)

Andel av bef som kan lese: 67,9 % (over 15 år)

Religion
Kristendom: 40 %
Naturreligioner: 40 %
Islam: 20 %

Faktastoff fra CIA World Factbook 2010