Gå til innhold

39 Jesus sier: «Ta steinen bort!» «Herre», sier Marta, den dødes søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven.»

Patriark Irinej (80) var den første fra sin landsby som ble prest. Det var en vanskelig vei, men han fikk samtidig mye støtte fra andre rundt seg.

Foto: Patriark Irinej (80) var den første fra sin landsby som ble prest. Det var en vanskelig vei, men han fikk samtidig mye støtte fra andre rundt seg.

Serbia: Patriark med guddommelig inspirasjon

21. april 2010.

- Bibelen skulle alltid være framme i ethvert hjem. Vi må anstrenge oss for å gi næring til troens folk, og for at det religiøse livet i vårt land gjør framgang, sier patriark Irinej.

En av de viktigste støttespillerne for bibelarbeidet i Serbia er Irinej, som i januar ble valgt til patriark for den serbiskortodokse kirke. Han var i mange år biskop i landets tredje største by Nis.

Patriark Irinej vil utfordre sine egne biskoper og prester:
- Som religiøse ledere må vi være gode eksempler. Derfor må vi beflitte oss på å hente næring fra Guds ord. Vi leser i Bibelen om at den kristne tro ble spredd på grunn av det gode forbildet som lederne var. Det trenger vi å gjenoppdage i dag!

Irinej (80) var den første fra sin landsby som ble prest. Det var en vanskelig vei, men han fikk samtidig mye støtte fra andre rundt seg.

Til Bibelselskapet sier han:
- Takk for den store hjelpen dere gjør med å spre Guds ord til folket vårt.