Gå til innhold

19 Men Guds grunnvoll står fast, og den har et segl med denne innskriften: « Herren kjenner sine», og: « Hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg bort fra urett».

Det nye bibelselskapet i Ecuador får en bred sammensetning av representanter fra ulike kirkesamfunn og folkegrupper.

Foto: Det nye bibelselskapet i Ecuador får en bred sammensetning av representanter fra ulike kirkesamfunn og folkegrupper.

Nytt bibelselskap i Ecuador

12. august 2010.

Det nye bibelselskapet i Ecuador har mottatt støtte i form av bibler og penger fra andre land.

Et nytt bibelselskap er på vei til å bli etablert i Ecuador. Det har lenge vært problemer mellom De Forente Bibelselskaper og landets bibelselskap. Nå har 20 kirkeledere i landet møttes for å etablere et nytt selskap. Et bredt tverrkirkelig styre er dannet med representasjon fra den evangeliske og katolske kirken, kvinner og menn, indianerkirker og spansktalende kirker. Det nye bibelselskapet sitter med rettighetene til viktige oversettelser til indianerspråket quichua.

Kilde: UBS


Flere artikler om det internasjonale bibelarbeidet: