Gå til innhold

21 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp.

Bibelselskapet i Guatemala lanserer en ny bibeloversettelse i november 2009.

Foto: Bibelselskapet i Guatemala lanserer en ny bibeloversettelse i november 2009.

Lydbibel skapte forandring i Guatemala

12. august 2010.

Det nye testamentet som lydbok på morsmålet ble en åpenbaring for pastor Juan.

Pastor Juan arbeider vest i Guatemala. Som med så mange landsby-pastorer har han svært lite opplæring. Hver gang han skulle preke over en tekst han ikke forsto, hoppet han bare over det, fordi han skjønte så dårlig det spanske språket i Bibelen. Men en dag hørte han opplesning fra nytestamentet på sitt eget morsmål quiché. Det ble som en åpenbaring for ham. Han skaffet seg et lydtestamente, og plutselig forsto han mange nye ting fra bibelteksten!
- Nå er jeg ikke bare pastor, forteller han.
- Jeg har kunnskap til å fortelle andre om Jesus også.

Kilde: UBS


Flere artikler om det internasjonale bibelarbeidet: