Gå til innhold

16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.

Maltas plassering i Middelhavet gjør øygruppa attraktiv for båtflyktninger fra Afrika. Motiv fra en av de vakre maltesiske strendene.

Foto: Maltas plassering i Middelhavet gjør øygruppa attraktiv for båtflyktninger fra Afrika. Motiv fra en av de vakre maltesiske strendene.

Bibler til flyktninger på Malta

12. august 2010.

Den lille øystaten Malta oversvømmes av flyktninger fra Afrika. Bibelselskapet bringer bibler - og håp til de fortvilte.

Malta er det minste landet i EU. Hvert år prøver tusenvis av afrikanere å komme over til Europa fra kysten av Libya. Mange drukner underveis og mange havner som illegale flyktninger i landet. Øystaten har 12 000 flyktninger boende der nå. Bibelselskapet på Malta prøver å gi Guds ord til alle som ber om det. Flyktningene selv organiserer seg i kristne grupper. Mange språk er representert, så det er en stor utfordring å svare på alle spørsmålene om å skaffe bibler. Men de som får en bibel tar imot det med stor takk, for mange er det den eneste eiendelen de har.

Kilde: UBS


Flere artikler om det internasjonale bibelarbeidet:

Malta