Gå til innhold

15 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!»

Bibelselskapet i Algerie trenger øyeblikkelig hjelp på 93 000 kroner for å erstatte lagerbeholdningen av bibler og andre bøker på arabisk.

Foto: Bibelselskapet i Algerie trenger øyeblikkelig hjelp på 93 000 kroner for å erstatte lagerbeholdningen av bibler og andre bøker på arabisk.

Algerie: Bibelselskapets lager rammet av brann

04. mai 2010.

Bibelselskapet i Algerie ber om øyeblikkelig hjelp.

Hele beholdningen av bibler og andre bøker ble utslettet da Bibelselskapets lager nylig ble rammet av en brann. Det skal ha vært noen unggutters lek med ild som forårsaket brannen og ødeleggelsene. Tapet og skadene dekkes ikke av forsikringen, og Bibelselskapet ber derfor om rask økonomisk hjelp (93 000 kr.) til å erstatte lagerbeholdningen.

De kristne er en liten minoritet av befolkningen i Algerie. Her representert ved barn i landsbyen  El Asnam.Algerie er et vanskelig land for kristne å arbeide i, noe som gir Bibelselskapet mange utfordringer. Brannen er derfor en ekstra belastning for det lille bibelselskapet.

Det kristne mindretallet i Algerie har begrensede muligheter for å utøve sin tro – og derfor har vi også lite informasjon om det arbeidet som bibelselskapet driver. Desto viktigere er det at omverdenen støtter de kristne – og ikke minst nå, etter at lageret av bibler har gått til grunne.

Gi en gave til bibelselskapet i Algerie!