Gå til innhold

22 Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv.

Bibelselskapets hovedkontor i Bernhard Getz' gate 3, Oslo sentrum

Foto: Bibelselskapets hovedkontor i Bernhard Getz' gate 3, Oslo sentrum

Ledig stilling: Prosjektkonsulent

01. juni 2010.

Bibelselskapet søker etter prosjektkonsulent i 100 prosent stilling. Arbeidsoppgavene knytter seg hovedsaklig til forvaltning av hiv/aids-prosjektet "Den barmhjertige samaritan" som drives flere steder i Afrika.

Den barmhjertige samaritan er et hiv/aids-program som har som mål å informere om hiv/aids, bekjempe stigmatisering og oppmuntre kirken i Afrika til å ta sitt diakonale ansvar overfor mennesker med hiv. Sammen med andre nordiske partnere er vi involvert i finansiering og utvikling av programmene i Afrika gjennom bistandsmidler.

Stillingen er plassert i Oslo, og arbeider nært sammen med våre søsterselskaper i nordiske naboland. Det forsøkes å få til et samarbeid med Sverige. Dersom dette går i orden vil det kunne medføre at noe av arbeidstiden skal brukes der. En del reisevirksomhet i inn- og utland må påregnes.

Søknadsfrist: 12. juni 2010

Fullstendig utlysningstekst finner du her.

Historie

Bibelen er den mest solgte og leste bok i verden, og den viktigste boka i vår kultur. Bibelselskapet...
Les mer