Gå til innhold

10 Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.

Nytt om Bibelen nr. 3 2010: Temanummer om bibelarbeid i Sibir.

Foto: Nytt om Bibelen nr. 3 2010: Temanummer om bibelarbeid i Sibir.

Nytt temanummer: Bibelarbeid i Sibir

24. august 2010.

Møt levende vitnesbyrd i de russiske republikkene Tuva og Khakasia.

I siste nummer av Nytt om Bibelen tas du med på en reise til de to russiske republikkene Tuva og Khakasia i Sibir.

Kristne i de to republikkene lever i et brytningsområde mellom øst og vest, der påvirkningen både fra kommunismens ateisme og de tradisjonelle religionene henger igjen. Tuvinerne er Bibelkvinnen i Kyzyl, Zinaida Kazatsevatibetbuddhister, selv om sjamanisme også er sterkt utbredt og synlig i landet. Under kommunismen ble de fleste av de mange buddhistiske klostrene revet eller stengt. I dag gjøres det forsøk på å gjeninnføre buddhismen i Tuva.

- Det er først når tuvinere får Bibelen på sitt hjertespråk at vi kan forvente en virkelig vekkelse og økning av antallet kristne her i Tuva, sier Zinaida Kazatseva. For ti år siden finansierte hun selv utgivelsen av den første bibelboka på tuvinsk. 

Les mer i siste nummer av Nytt om Bibelen