Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.
Bibelselskapets siste oversettelse tar hensyn til at tekstene skal være språklig forståelige for moderne mennesker. Samtidig er det lagt stor vekt på at oversettelsen skal formidle Bibelens grunntekst så nært som mulig.

Foto: Bibelselskapets siste oversettelse tar hensyn til at tekstene skal være språklig forståelige for moderne mennesker. Samtidig er det lagt stor vekt på at oversettelsen skal formidle Bibelens grunntekst så nært som mulig.

Jomfru eller ”ung jente” i Jesaja 7,14

05. desember 2010.

I Aftenposten 5. desember redegjør Hans Kvalbein og Marta Høyland Lavik for Bibelselskapets nye oversettelse av Det gamle testamentet. De setter særlig fokus på et oversettelsesproblem hos profeten Jesaja.

Den nye bibelutgaven vil lanseres 19. november neste år, men tekstene skal godkjennes allerede i Bibelselskapets styremøte neste uke.

I forbindelse med arbeidet har oversetterne blant annet måttet ta stilling til et omstridt vers i Det gamle testamentet. Det gjelder oversettelsen av Jesaja 7,14. Dette verset hører til i en tekst som er flere hundre år eldre enn juleevangeliet, men som både i Det nye testamentet og i kristen tradisjon har blitt tolket som en profeti om Jesu fødsel.

Hele kronikken leser du her

  • Forståelig for mennesker i dag
  • Bygger på de eldste håndskriftene
  • Mest benyttet i menighetene
  • En bibel barn og unge er kjent med
  • Bibelselskapet støtter bibelarbeid i hele verden

Les mer om Bibel 2011