Gå til innhold

12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.

Barack Obama avbilda i samband med eit valmøte i New Hampshire, USA. (Foto: Marc Nozell - Wikimedia)

Foto: Barack Obama avbilda i samband med eit valmøte i New Hampshire, USA. (Foto: Marc Nozell - Wikimedia)

Obama eller Gud - kven sa det?

26. januar 2011.

Det amerikanske bibelselskapet (ABS) har gjort ei rundspørjing som viser at over halvparten av folket trur bibelske sanningar og utsegner kjem frå kjentfolk i media i dag.

Bibelvers som omhandlar fattigdom og undertrykking blir tillagde kjendisar og politikarar, dei fleste president Obama. Jamvel om 80 % av dei spurde sa at dei kjende Bibelen godt, meinte halvparten at dei viktigaste tema i Bibelen var himmel, helvete, sex, hovmot og sjalusi. Sanninga er at Bibelen omhandlar temaet fattigdom meir enn nokon av desse andre.

Kjelde: ABS