Gå til innhold

15 De bar også spedbarna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, ville de vise dem bort.

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.
Dag Kjær Smemo er prosjektleder for lanseringen av Bibelselskapets nye bibel.

Foto: Dag Kjær Smemo er prosjektleder for lanseringen av Bibelselskapets nye bibel.

Lansering av ny bibel 19. oktober 2011

09. mai 2011.

Sett av datoen allerede nå. 19. oktober lanseres Bibelselskapets nye bibel på nynorsk og bokmål. Det er over tretti år siden Bibelselskapet sist kom med en ny oversettelse.

Helgen 22.-23. oktober oppfordres menigheter og forsamlinger til en markering av at Norge har fått to nye bibeloversettelser, både på bokmål og på nynorsk.

Bruk denne anledningen til å gjøre Bibelen kjent i det norske samfunn og blant enkeltmennesker!

Den nye Bibelen blir medielansert onsdag 19.10. i Oslo domkirke kl. 10.00 - 11.00.

Senere blir Bibelen markert og feiret over hele landet i helgen 22.-23.10 i regi av menigheter og forsamlinger regionalt og lokalt.

Start planleggingen lokalt!

Sjekk ideer og planer på nettstedet: www.bibel2011.no