Gå til innhold

15 De bar også spedbarna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, ville de vise dem bort.

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.
Den nye Bibel 2011

Foto: Den nye Bibel 2011

Ordet - ei tidlaus og grensesprengjande kraft?

04. november 2011.

Konferanse i samband med bibellanseringa med fokus på litterære og språklege verdiar i møtet mellom samfunn, kunst og heilage tekstar.

I Bergen samarbeider kyrkje og teater tett om ein annleis konferanse.

Bjørgvin bispedømeråd valde i 2010 "ordet" som spesialfelt for kultursatsinga i bispedømet. Dette var bakgrunnen for konferansen som blei gjennomført 24. og 25. oktober.

Den Nationale Scene set i år opp skodespelet ”Ordet” av den danske dramatikaren og presten Kaj Munk. Framsyninga blei under konferansen kopla til den nye bibelomsetjinga som Bibelselskapet lanserte i oktober.

Eit sterkt lag av kompetente fagfolk; mellom anna språkmann Sylfest Lomheim, forfatter Hanne Ørstavik, biskop Halvor Nordhaug og teatersjef Bjarte Hjelmeland, møtte eit engasjert publikum av kyrkjefolk, akademikarar, studentar, pensjonistar og folk flest.

Konferansen er eit samarbeid mellom Bjørgvin bispedøme, Bibelselskapet, Den Nationale Scene og Skrivekunstakademiet i Hordaland. Bidragsytarar er Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Fritt Ord og Norsk kulturråd.

Les intervujer til temaet:
Halvor Nordhaug: Ordet i mange fasettar
Hans Olav Mørk: Guds mange morsmål
Bjarte Hjelmeland: Det handlar om sjølve livet

Lytt til kjende skodespelarar som les favorittekstane sine frå Bibelen:

Ola B. Johannessen
Regissøren av skodespelet Ordet på Det Nationale Scene, les om kjærleiken - frå 1. Kor. 13.

Ragnhild Gudbrandsen
Skodespelar ved den Det Nationale Scene, les Sal 139

Bjarte Hjelmeland
Teatersjef ved Den Nationale Scene, les Salme 8