Gå til innhold

16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.

Generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen i Bibelselskapet gleder seg over pene tall i 2011-regnskapet.

Foto: Generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen i Bibelselskapet gleder seg over pene tall i 2011-regnskapet.

Gode tall for Bibelselskapet

31. august 2012.

Regnskapet for 2011 viser at Bibelselskapet i fjor økte salgsinntektene med 205 prosent.

2011 ble et jubelår for Bibelselskapet, og nå starter sparingen til neste bibeloversettelse.

– Vi er veldig glade for den gode mottakelsen Bibel 2011 har fått, og for de gode salgstallene. Å utgi en ny bibeloversettelse er et økonomisk risikabelt prosjekt. Vi har de siste 11 årene investert 35,5 millioner kroner i dette store løftet, sier generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen til Vårt Land.

Les hele saken hos Vårt Land (ekstern lenke)