Gå til innhold

15 De bar også spedbarna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, ville de vise dem bort.

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.
Helga Samset

Foto: Helga Samset

Gir identitet som bibelfortellere

27. august 2013. Anne Kristin Aasmundtveit

Vi går fra salighet til skrekk – fra himmel til helvete, sier Helga Samset (bildet) og trollbinder tilhørerne med fortellingen om Lots datter.

Vi er på Bibelfortellerforum. Lange tekster framføres utenat. Det er samtaler etter hvert innslag. Dette er et lite verksted, en tankesmie der man kan sette ord på egne erfaringer med å formidle bibelfortellinger. Hva fungerer? Og hvorfor?

Bibelfortellerforum feiret 10 år i april. 9. april 2003 tok Dag Kjær Smemo initiativ til forumet, for å fremme bibelfortellingens plass i det offentlige rom. Fortsatt møtes man en gang i halvåret, forumet er åpent for hvem som helst som ønsker en invitasjon, og tilbudet er gratis.
– Vi tror forumet gir folk identitet som bibelfortellere. Her kan både profesjonelle og ikke-profesjonelle fortellere støtte hverandre, sier Reidun Ask som ledet forumet fram til 2009.