Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Kursholder for bibelfortellerkurset er <strong>Anne Kristin Aasmundtveit</strong> (t.v) (Foto: Tor Tjeransen)

Foto: Kursholder for bibelfortellerkurset er Anne Kristin Aasmundtveit (t.v) (Foto: Tor Tjeransen)

«Kurset gir deg ferdigheter til å lage film i hodet hos tilhørerne.»

05. november 2013.

Bibelselskapet har holdt grunnkurs i bibelfortelling, der hovedfokus er: Hvordan bli en bedre formidler av Bibelens egne fortellinger? Og et todagerskurs med temaet: «Å åpne opp fortellingen». Her har fokuset vært: Kan fortellingene fra Bibelen kommunisere med oss i dag.

Dette er noen av responsene fra fornøyde kursdeltakere:

«Velkjente bibelhistorier som man har sluttet å undre seg over, ble ‘levende’ på nytt. Kurset hjalp meg til å forstå og formidle Bibelen på en bedre måte. Stor inspirasjonskilde for meg selv, til glede for mange barn på søndagsskolen.»
Dagmara Jach-Jespersen, Den katolske kirke

«Veldig praktisk, gir deg ferdigheter til å lage film i hodet hos tilhørerne.»
Tor Tjeransen, Adventistkirken

«Dyktig og inspirerende foredragsholder. Lærte å se fortellingen fra ulike perspektiver. Lærte noen tips til hvordan man mediterer over tekster.»
Ragne Øybekk, Den norske kirke

«Seminaransvarlig var veldig oppmuntrende og positiv, og kurset som helhet ga mersmak.»
Torstein Mentzoni, Pinsebevegelsen

Bibelfortellerkurset gir deg ferdigheter i "å lage film" i hodet til tilhørerne.

Bibelfortellerkurs

Bibelfortellerkurset gir deg ferdigheter i "å lage film" i hodet til tilhørerne.
Kurs i november: Hvordan bli en bedre formidler?
19.11: Grunnkurs
20.11: Fordypningskurs

Les mer