Gå til innhold

15 De bar også spedbarna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, ville de vise dem bort.

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.
Kursholder for bibelfortellerkurset er <strong>Anne Kristin Aasmundtveit</strong> (t.v) (Foto: Tor Tjeransen)

Foto: Kursholder for bibelfortellerkurset er Anne Kristin Aasmundtveit (t.v) (Foto: Tor Tjeransen)

«Kurset gir deg ferdigheter til å lage film i hodet hos tilhørerne.»

05. november 2013.

Bibelselskapet har holdt grunnkurs i bibelfortelling, der hovedfokus er: Hvordan bli en bedre formidler av Bibelens egne fortellinger? Og et todagerskurs med temaet: «Å åpne opp fortellingen». Her har fokuset vært: Kan fortellingene fra Bibelen kommunisere med oss i dag.

Dette er noen av responsene fra fornøyde kursdeltakere:

«Velkjente bibelhistorier som man har sluttet å undre seg over, ble ‘levende’ på nytt. Kurset hjalp meg til å forstå og formidle Bibelen på en bedre måte. Stor inspirasjonskilde for meg selv, til glede for mange barn på søndagsskolen.»
Dagmara Jach-Jespersen, Den katolske kirke

«Veldig praktisk, gir deg ferdigheter til å lage film i hodet hos tilhørerne.»
Tor Tjeransen, Adventistkirken

«Dyktig og inspirerende foredragsholder. Lærte å se fortellingen fra ulike perspektiver. Lærte noen tips til hvordan man mediterer over tekster.»
Ragne Øybekk, Den norske kirke

«Seminaransvarlig var veldig oppmuntrende og positiv, og kurset som helhet ga mersmak.»
Torstein Mentzoni, Pinsebevegelsen

Bibelfortellerkurset gir deg ferdigheter i "å lage film" i hodet til tilhørerne.

Bibelfortellerkurs

Bibelfortellerkurset gir deg ferdigheter i "å lage film" i hodet til tilhørerne.
Kurs i februar: Hvordan bli en bedre formidler?
7.2: Grunnkurs i bibelfortelling
8-9.2: «Å gi liv til bibelske personer»

Les mer