Gå til innhold

16 Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.»

Nytt hefte til Bibelbruk

11. januar 2013.

Bibel 2011 er nå solgt i ca 150 000 eksemplarer. Det vil si at svært mange nordmenn har fått seg en ny bibel. En hovedutfordring for Bibelselskapet fremover er at flest mulig blir kjent med og blir glad i den nye oversettelsen. For å hjelpe til med dette har bibelmisjonsavdelingen i Bibelselskapet laget et hefte som samler bibelbruksressurser og tips. I heftet finnes materiell, opplegg og ideer til individuelt bruk og bruk i grupper og menighetssamlinger. Heftet kan fås ved henvendelse til Bibelselskapet på ret@bibel.no eller telefon 22 93 27 32.
Heftet kan også lastes ned fra www.bibel.no