Gå til innhold

16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29 (Foto: John Hughes).

Foto: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29 (Foto: John Hughes).

Bibelen 3.0 - bak Bibel 2011

25. februar 2013.

Velkommen til Oversatte dager på Litteraturhuset 28. februar kl. 15.00–16.30.

I 2011 utga Bibelselskapet for tredje gang siden 1904 en norsk oversettelse av Det gamle og Det nye testamentet. Nå lanseres boka Bibelen 3.0, som gir en omvisning i det språklige og teologiske verkstedet hvor oversettelsesarbeidet foregikk. Gjennom eksempler fra forskjellige deler av Bibelen gir boka en innføring i hvilke utfordringer og problemer bibeloversettere støter på, og hvilke løsninger og valg som ligger bak teksten slik den nå foreligger på nynorsk og bokmål.

Møt Alf Kjetil Walgermo i samtale med forfatteren av boka Anders Aschim, en oversetter og en poet.

Kunstnerisk innslag ved skuespiller Frank Kjosås.

• Anders Aschim, teolog og bibeloversetter
• Alf Kjetil Walgermo, forfatter, journalist og litteraturkritiker
• Christine Amadou, oversetter
• Håvard Rem, forfatter og lyriker

Arr.: Verbum