Gå til innhold

15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.

Foto frigitt av nalam65 (via Twitter)

Foto: Foto frigitt av nalam65 (via Twitter)

Vanntette andaktsbøker i skipsforlis

03. juli 2013. Hans J. Sagrusten

Et containerskip med 6000 norske andaktsbøker om bord har forlist utenfor kysten av Afrika. Bibelselskapet kan melde at mannskapet er reddet og andaktsbøkene om bord er vanntette.

Containerskipet MOL Comfort forliste mandag 17. juni utenfor kysten av Jemen. De første meldingene sa at skipet var sunket, men dette ble senere avkreftet. Skipet har brukket i to deler, men begge delene flyter fremdeles. Mannskapet på 26 er reddet trygt over i et annet skip i området.

Om bord er 6000 eksemplarer av ei andaktsbok som Bibelselskapet har trykket i Asia, til bruk i Feltprestkorpset. «Soldatens andaktsbok» inneholder utvalgte tekster fra Bibelen. Det spesielle i denne sammenhengen er at bøkene er vanntette. De er produsert i det samme materialet som friluftsutgaven av Det nye testamentet og tåler å ligge lenge under vann.

Det er tragisk for mannskap og rederi når et skip forliser. Midt i det dramatiske er det likevel et underlig sammentreff: Akkurat disse heftene tåler vann.