Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Punktbibelen i gammel oversettelse.

Foto: Punktbibelen i gammel oversettelse.

Punktbibelen er underveis

15. oktober 2013.

Da Bibelselskapet lanserte en ny oversettelse oktober 2011, var planen at også en punktutgave av Bibelen skulle være tilgjengelig.

KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) hadde som mål å få til deler av Bibelen til lanseringsdatoen, men har støtt på mange og store utfordringer, blant annet på grunn av teknologiske endringer. Tidligere ble det laget en original på setteplater som utgangspunkt for trykking. Nå printer man ut en bok ved behov.

KABB skriver i en pressemelding at det hadde vært enkelt å bare printe ut bibeltekstene som en løpende roman. Da hadde punktutgaven vært ferdig for lenge siden.

KABBs mål har vært å produsere en punktutgave som er enkel å bruke og finne fram i. Et tilbud der leseren kan velge mellom ulike versjoner av punktskrift og at det i tillegg skal være mulig å velge mellom bokmål og nynorsk. Foreløpig er det bare bokmålsutgaven som foreligger som prøvetrykk. For å få til alle utgavene, har KABB fått utviklet ny software for produksjon av avanserte bøker i punktskrift. KABB har rådført seg med eksperter i bl.a. USA og Sverige og Offentlig Utvalg for Punktskrift i Norge. Det er prosjektmidler fra ExtraStiftelsen som har gjort det mulig for KABB å produsere Bibelen i punktskrift.

KPK