Gå til innhold

16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.

Fra venstre: Torhild Kristiansen, Karin Holt, Reidun Ask, Elisabeth Henne og Torunn Lunde. Ikke med på bildet: Reidun Føreland og Reidun Tufteland.

Foto: Fra venstre: Torhild Kristiansen, Karin Holt, Reidun Ask, Elisabeth Henne og Torunn Lunde. Ikke med på bildet: Reidun Føreland og Reidun Tufteland.

En bønnekjede jorden rundt

15. desember 2015. Tekst: Karin Holt | Foto: Bibelselskapet

Kvinnenes internasjonale bønnedag feires 4. mars 2016. Men allerede i november var en gruppe kvinner samlet for å pakke materiellet som skulle sendes ut.

«Ennå før vi er våknet om morgenen har de begynt å be ute i Østens land, Japan, Kina, India. Og så fortsetter vi og andre land hele dagen like til vi ber aftenbønnen vår. Men da fortsetter de ennå i land lenger mot vest i Amerika. På den måten blir det bønn rundt hele jorden.»

Slik skriver Henny Dons i et opprop før Kvinnenes bønnedag i 1953. Da hadde Norge allerede feiret bønnedagen siden 1930-tallet, mens de aller første bønnekomiteene i USA og Canada daterer seg helt tilbake til 1861. Siden har bevegelsen vokst, og tradisjonen er sterk. I dag finner vi nasjonale komiteer i 170 land. De tilrettelegger og forbereder årets gudstjeneste med fokus på kvinners og barns behov i ett spesielt land. I 2016 ber vi for kvinner og barn på Cuba som er offer for familievold.

Bønnedagen er en verdensvid, økumenisk bevegelse der kristne kvinner kommer sammen for å dele Guds Ord, be for sine utsatte medsøstre og gi økonomisk støtte til konkrete prosjekt i årets fokusland.

En tirsdag i november møttes sju kvinner fra den norske komiteen som kom til Bibelselskapet for å pakke materiell til mer enn 600 norske menigheter og forsamlinger som vil feire bønnedagen 4.mars 2016.

«Takk at din kirke aldri sover! Mens jorden ruller uten stans, ditt folk i vekselsang deg lover for nattens ro og dagens glans.»

(Norsk Salmebok nr. 820, vers 2)

Les mer om Kvinnenes internasjonale bønnedag.

Tilbake til innholdsoversikten