Gå til innhold

18 Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet.

H. K. H. Kronprinsesse Mette-Marit var med og leste under Bibelmaraton i Oslo sentrum.

Foto: H. K. H. Kronprinsesse Mette-Marit var med og leste under Bibelmaraton i Oslo sentrum.

Kronprinsessen leste fra Bibelen

08. august 2016. Tekst: Hans J. Sagrusten | Foto: Tor Tjeransen

Kronprinsessen leste etter eget ønske fra de første versene i Salme 71.

Hos deg, Herre, søker jeg tilflukt,
la meg aldri bli til skamme!

Berg meg og fri meg ut i din rettferd,
vend øret til meg og frels meg!

Vær meg et vern og en klippe
dit jeg alltid kan komme!

Du har sagt at du vil frelse meg,
du er mitt fjell og min borg.

Fri meg, Gud, fra lovløses hånd,
fra grepet til dem som farer med urett og vold!

Du er mitt håp, min Herre og Gud,
min trygghet fra jeg var ung.

Fra jeg ble født, har jeg støttet meg til deg,
fra mors liv er du min styrke.
Jeg vil alltid prise deg.

(Salme 71,1-6)

Tilbake til innholdsoversikten