Gå til innhold

10 Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.

Lutherbibelen

Foto: Lutherbibelen

Ny Lutherbibel

12. januar 2017. Av: Hans J. Sagrusten

«Med denne reviderte oversettelsen vil vi gjøre Guds Ord tilgjengelig for alle lesere og vise at Bibelen fremdeles er en bok som gir håp og oppmuntring», sa Dr. Christoph Rösel, generalsekretær i Det tyske bibelselskap, da den reviderte Lutherbibelen ble gitt ut 19. oktober.

Det tok 70 medarbeidere seks år å ferdigstille den nye utgaven.

– Vi har søkt å finne den rette balansen mellom å reflektere de nyeste resultatene fra tekstforskningen, videreføre Luthers karakteristiske språk og gjøre Guds Ord tilgjengelig for dagens lesere, sier Rösel.

– Folk tror at Luthers bibeloversettelse var ganske fri, sier Christoph Kähler, leder for oversettergruppa.

– Men Luther holdt seg faktisk ganske nær til de greske og latinske tekstene. Vi ønsket å gjenskape den nærheten, samtidig som vi ville bevare den karakteristiske klangen i språket til Luther.

Tilbake til innholdsoversikten