Gå til innhold

1 
Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort.

Bibelselskapets oversettelser 1930 og 1938

Bibeloversettelsene fra 1930 (bokmål) og 1938 (nynorsk) er bærere av det mange fortsatt opplever som det tradisjonelle bibelspråket i Norge.

Bibelen 1930

1930-oversettelsen er en revidert utgave av oversettelsen fra 1904 (som var den første norske bibel på riksmål). I likhet med Bibelselskapets nyeste oversettelse, Bibel 2011, regnes denne oversettelsen for å være konkordant, det vil si at den ligger nært grunnspråkene gresk og hebraisk.

I 1938 utkom en revidert utgave av den nynorske bibeloversettelsen fra 1921. Denne ble utgitt av Det Norske Bibelselskap, som tok over ansvaret for nynorsk bibeloversettelse fra Studentmållaget.


Bokmål:


Nynorsk:

  • Utsolgt

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO