Gå til innhold

2 Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem.

Bibelselskapets oversettelse 1978/85

Siden slutten av 70-tallet var Bibelselskapets oversettelse fra 1978/85 den mest leste og brukte bibelteksten i Norge. Dette er en idiomatisk oversettelse - som setter fokus på meningen i bibelteksten.


Denne bibelutgaven inneholder de tekstene som folk flest har blitt kjent med gjennom skole og kirke siden 1978. Oversettelsesarbeidet tok hele tjue år. Målet for dette svært grundige arbeidet var å frambringe bibeltekstenes mening i en språkdrakt som var forståelig for moderne mennesker. Bibeloversettelsen fulgte det såkalte idiomatiske prinsipp (det samme prinsipp som Luther fulgte ved sin oversettelse av Bibelen fra latin). I 1985 ble denne oversettelsen lettere språklig justert. Denne bibelutgaven, kalt NO 1978/85, har fortsatt størst utbredelse i Norge i dag.

9788254103302
Gå til Nettbokhandelen: