Gå til innhold

10 Men de var trassige
og gjorde hans hellige Ånd sorg.
Så ble han en fiende for dem,
han kjempet selv imot dem.

Arabiske bibeloversettelser

Good News Arabic (TAV, 1998)
Denne bibelutgaven fremstår i et dynamisk og moderne arabisk. Oversettelsen har en stil som tilsvarer den engelske Good News-oversettelsen og er utgitt av Det Libanesiske Bibelselskapet.


Van Dyke (1998)
Denne arabiske oversettelsen har et tradisjonelt og litterært språk. Den er utgitt av Det Libanesiske Bibelselskapet. Bibelen forelå for første gang på arabisk i 1865. Det var den amerikanske misjonæren Dr. Van Dyke som sto for oversettelsen. Den er revidert en rekke ganger og har vært den ledende arabiske Bibelen frem til vår tid. Den står fremdeles sterkt i vide kretser og kan sammenlignes med den engelske King James Version.


Arabisk er i dag det mest utbredte av de semittiske språkene og brukes av over 200 millioner mennesker. Det er talespråk og offisielt språk i store deler av Midt-Østen og tales av minoriteter i flere afrikanske og asiatiske land. Som skriftspråk utgjør arabisk en felles norm, i hovedsak identisk med skriftformen i Koranen (600-tallet).