Gå til innhold

15 De bar også spedbarna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, ville de vise dem bort.

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.

Today’s Chinese Version (1995)

Bibelen er en Shangti-utgave, på mandarin (med tradisjonell skrift), utgitt av Bibelselskapet i Hong Kong.


Kinesisk er en gruppe av språk som tales av over en milliard mennesker. Den viktigste dialekten er mandarin som benyttes av om lag 70 prosent av den kinesiske befolkningen.