Gå til innhold

1 Ve dem som gir urettferdige påbud
og skriver undertrykkende forskrifter,