Gå til innhold

10 Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.

Hebraisk bokstave Bet

Foto: Hebraisk bokstave Bet

Alfabetet forteller - Bet

Jeg heter Bet – jeg er den andre konsonanten i det hebraiske alfabetet og har tallverdi to. Jeg uttales som b eller v. Navnet mitt betyr fra gammelt av hus da formen min lignet et hus.

Viktige ord som begynner med meg er: Bajit (hus) og et viktig sammensatt ord er Bet-ha-mikdasj som er det hebraiske ordet for tempel eller hellig hus.

Andre viktige ord er Ben (sønn), Bat (datter), Berackah (velsignelse), Beshorah (evangelium eller gode nyheter), Berit (pakt) og Bereshit (i begynnelsen). Bereshit er det første ordet i Bibelen, og det er etterfulgt av et annet ord som også begynner med meg: Bara (å skape). I begynnelsen skapte Gud … Bereshit bara. Verbet bara kan bare ha Gud som subjekt, så allerede det andre ordet i Bibelen i 1 Mos 1,1 forteller oss hvem som står bak skapelsen og er der fra begynnelsen.

For mitt hus (bet) skal kalles et bønnens hus for alle folk (Jes 56,7).

Etter meg kommer det mange andre spennende konsonanter – følg med!

Elisabeth Eriksen Levy