Gå til innhold

11 Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven.

Anmeldelser

Ei fornuftig kristentru?

Anmeldt av: Dan-Raoul Husebø Miranda
Eit av unntaka frå mangelen på bøker om nyateisme på norsk er kanskje Terry Eagleton si Reason, Faith, and Revolution: Reflections on the God Debate (2009). Boka kom nyleg ut i norsk språkdrakt som Fornuft, Tro og Revolusjon: En kritikk av nyateismen. Les mer
Rowan Williams (Foto: Wikimedia Commons)

Lær om dåp, nattverd, bibel og bønn

Anmeldt av: Eleni Maria Stene

Er du nysgjerrig på hva dåp og nattverd egentlig er? Ønsker du å lære mer om hvordan lese Bibelen og hvordan be? Les mer
Margrethe Kvalbein (foto: Hilde Mesics Kleven)

Henvendt. Overgitt - Kroppen i Guds hus

Anmeldt av: Kjersti Marie Lægdene, Bymisjonsprest i Tromsø
Det er med glede jeg har lest Margrete Kvalbeins bok «Henvendt. Overgitt - Kroppen i Guds hus». Gleden over at det kommer en god, faglig bok om kroppens betydning i kirkerommet. Gleden over at noen reflekterer og ønsker å få flere med på å reflektere over kroppens plass i kirkerom og liturgi. Gleden over en praksisnær bok som kan være lett tilgjengelig for mange. Les mer
Halvor Moxnes

En helt ny bok

Anmeldt av: Lars Martin Dahl, Nytt Norsk Kirkeblad
Det er stas når Halvor Moxnes skriver bok, og kanskje særlig etter at han har gatt av med pensjon. Mange av Nytt norsk kirkeblads (NNK) lesere vil ha kjennskap til Moxnes’ arbeid, og en bok han skriver som pensjonist skaper en viss forventning om at boka er en form for oppsummering av hans nytestamentlige forskning. Les mer
Foto: Dag Kjær Smemo

Etter gudstjenestereformen

Anmeldt av: Merete Thomassen, Nytt Norsk Kirkeblad
Hva skjedde da gudstjenestereformen ble implementert i norske menigheter? Hvordan ble de lokale grunnordningene seende ut? Hva skjedde med de 24 liturgiske musikkseriene som ble sendt ut fra Kirkens hus? Hvem har i praksis tatt avgjørelsene; prest, gudstjenesteutvalg eller andre, og hvilke konsekvenser får det for presterollen?? Kan vi se substansielle teologiske forskyvninger gjennom gudstjenestereformen? Hvordan samsvarer gudstjenestereformens implementering med de visjonene som opprinnelig lå til grunn for den? Les mer
I boka «Det store puslespillet» viser Hans Johan Sagrusten (bildet) hvordan virkelige historiske hendelser, fortalt i et fengende språk, overgår både fiksjonen og fantasien.

Til kjeldene

Anmeldt av: Gjert Vestrheim
Denne boka kan vonleg bøte på kunnskapsløysa om overlevering av bibeltekstene. Les mer
Alf Kjetil Walgermo er den ene av to redaktører av boken <em>Bibeldikt</em>, der 88 norske forfattere bidrar. (Foto: Hans Johan Sagrusten)

Bibel møter poesi

Anmeldt av: Linda Klakken, Klassekampen
Vi leser Bibelen i større grad som litteratur enn tidligere, mener Alf Kjetil Walgermo. Han har samlet norske poeter til bibeldugnad. Les mer

Bibel mot fattigdom og urettferdighet

Anmeldt av: Tore Lund, Dagen
Fattigdom: Det kan være lett å gli forbi en rekke viktige vers, fordi leseren mener han kjenner dem godt fra før. Når disse versene framtrer fram i gyllen farge, er det ikke så lett å overse dem. Les mer
Geir Hellemo

Lyset mellom menneskene

Anmeldt av: Kristian Hegertun
Livsvisdom: Geir Hellemo (bildet) har skrevet en bok med fortettet livsvisdom. Les mer

Religiøs hverdagserfaring

Anmeldt av: Audun Mosevoll
Det er en erfaren teolog som deler sine «religiøse hverdagserfaringer» med oss. Hellemo har arbeidet som professor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo der han også har vært rektor ved Det praktisk-teologiske seminar. Les mer

Når noen mister noen

Anmeldt av: Peer Rødal Haugen
Kjærlighetsarr: Jostein Ørum ute med enda en stor liten bok. Les mer
I <em>Lang vei til fred</em> skriver teolog og bistandsarbeider <strong>Stein Erik Horjen</strong> om kirkenes rolle i fredsarbeidet i den dramatiske perioden mellom 1999 og 2005. Forsoning er et sentralt stikkord.

Forsoning og fredsarbeid i Sør-Sudan – til hvilken nytte?

Anmeldt av: Terje Vigtel
Stein Erik Horjen har skrevet en bok om kirkens rolle i fredsarbeidet i Sør-Sudan i perioden 1999-2005. «Et viktig historisk dokument», skriver anmelder Terje Vigtel. Les mer
Scene frå Noas ark, måla av Hans Jordaens (cirka 1555-1630). Antologien «Fra svar til undring» tar blant anna opp spørsmål om kva som skjer med Bibelen når den blir lagt til rette som skjønnlitteratur. (Foto: Wikimedia commons)

Interessant om Gud i litteraturen

Anmeldt av: Olav Solberg
Fagboka Fra svar til undring tar opp ein hovudtrend i det moderne samfunnet: oppvurderinga av form og fiksjon på stadig fleire område. Les mer
På stengte stier: «Ei spennande bok er det, med masse lærdom; godt eigna til refleksjon og ettertanke! Ho er forsynt med instruktive og illustrative fargefotos, kart, illustrasjonar og registre»,skriv Paul Odland.

Tre spennande bibel-reiser

Anmeldt av: Paul Odland (Dagen)
Vaaland får av både den eine og den andre høyra at både han sjølv, og alle me andre i Vesten, er naive, som ikkje skjønar korkje arabisk eller muslimsk tankegang! Les mer
Utsmykking - moské

Religiøst liv og praksis i endring

Anmeldt av: Emil Otto Syvertsen, Fædrelandsvennen
Boka gir et spennende bilde av store endringer i religiøs praksis gjennom en generasjon eller to. Les mer
«Vi forstår at tro også er følelser, at vi bruker hele kroppen når vi tror. «Helhetlige troserfaringer» er et gjennomgangsbegrep. «Mangfold» også. Vi hører om kropp og tro, om arkitektur og tro, om populærkultur og tro, om hellige rom og tro og om estetisering av religionen»

Religion og det sanselige

Anmeldt av: Eskil Skjeldal
Tre forskere presenterer sanselighet og norsk åndelighet i en bok med mange bilder og korte tekster. Det er sprekt. Men sjangeren er vanskelig. Les mer
Jan Christian Kielland

Døråpneren

Anmeldt av: Brage Midtsund, ungdomsarbeid.no
Er Bibelen relevant for ungdom i 2013? Ja, mener forfatteren bak boken «Åpne dører». I denne artikkelen anmeldes boken og jeg gir noen refleksjoner som har kommet i lys av min lesning. Les mer
Jacob Jervells teologiske synspunkter har høstet både mye bifall og skarp kritikk – enten det har dreid seg om hva «Guds dom» innebærer, hva <em>helvete</em> egentlig er, hvilke rettigheter homofile skal ha – eller hva det betyr å være skapt «i Guds bilde», skriver Kari Veiteberg i den nye biografien <em>Jacob Jervell - et portrett</em>. (Foto: Lars Flydal/Vårt Land)

Biskopen som kirken aldri fikk

Anmeldt av: Leif Møller-Stray
Tunsberg bispedømmeråd nominerte i 1978 professor Jacob Jervell til stillingen som biskop. Det ble det bråk av. Les mer
Med 12-år gamle Maria som språkkonsulent har Harald Kaasa Hammer oversatt <em>Luthers lille katekisme</em> til et godt språk for vår tid, skriver anmelder Boe Johannes Hermansen. (Foto: Wikimedia)

Liten med stort innhold

Anmeldt av: Boe Johannes Hermansen
I skole og kirke i Norge har Martin Luthers lille katekisme vært et standardverk, siden den kom ut første gang i 1537, i den dansk-norsk skoleutgaven til Palladius. Lille katekisme, som er en praktisk anlagt bok for det daglige liv, er også bekjennelsesskrift i de lutherske kirker. For en slik bok er det viktig at tekstene har et godt språk. Det har prest Harald Kaasa Hammer sørget for med den nyeste oversettelsen. Les mer
Steinar Ekvik skriver helst om relasjoner mellom mennesker, så også i boken <em>Kunsten å leve med seg selv og andre</em>. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Tiende bok fra Steinar Ekvik

Anmeldt av: Svein Kristiansen
Kunsten å leve med seg selv og andreinneholder en samling tekster som tar opp nære og gjenkjennelige temaer om forholdet mellom mennesker. Ifølge forfatteren er det en kunst å omfavne det livet vi har fått og ta vare på de relasjonene vi er i. Les mer
Anna Ramskov Laursen (innfelt) har i "Veier til helhet" beskrevet den mangfoldige kristne meditasjonspraksisen.

Veier til helhet: Kristen meditasjon

Anmeldt av: www.keltiskfromhet.no
Endelig har vi fått en enkel og god innføring i forskjellige kristne meditasjonsformer samlet i en bok. Anna Ramskov Laursen har forfattet boka «Veier til helehet - lær å meditere i kristen tradisjon». Den er vel verdt en gjennomlesning, og har et eget kapittel om meditasjon i den keltiske tradisjonen. Les mer
Hvordan livet blir vet ingen. Bare dette er sikkert: Det finnes ikke et menneske som ikke er utvalgt.

Utvalgt

Anmeldt av: ungdomsarbeid.no
Utvalgt er en bok for ungdom over 15 år, skrevet av forteller Helga Samset, illustrert av Ellen Lande Gossner. Boka klarer særlig godt å formidle hvordan Bibelen ikke bare inneholder glanshistorier, men realistiske fortellinger om en virkelighet som både kan være vakker og grusom. Les mer

Bibelfortellerboka – Kino i hodet til barn og unge

Anmeldt av: ungdomsarbeid.no
Bibelfortellerboka er en bok for deg som ønsker å levendegjøre bibelhistoriene for barn og unge, og som vil ha noen tips til hvordan dette kan gjøres. Les mer
Bibelhåndboken: Del av omslaget

Den fullstendige bibelhåndboken - nytt opplag

Anmeldt av: Jon Selås
Den fullstendige Bibelhåndboken er et enestående opplysende, spennende og innholdsrikt verk – fenomenalt godt egnet til å kaste lys over Bibelen Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO