Gå til innhold

42 De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.

Engelsk

ENG1 Engelsk bibel NIV

prodNr=9781937628451
status=
lager=192
Pris:90,-
Forum-pris:79,-

ENG2 Engelsk bibel NKJ

prodNr=9781585160457
status=
lager=189
Pris:90,-
Forum-pris:79,-

Engelsk bibel - Good News

prodNr=9780007166626
status=
lager=19
Pris:250,-
Forum-pris:219,-

Engelsk bibel - Good News

prodNr=9780007480128
status=
lager=191
Pris:160,-
Forum-pris:140,-

Engelsk bibel - King James

prodNr=9781585161515
status=
lager=38
Pris:150,-
Forum-pris:131,-
Pris:115,-
Forum-pris:101,-
Pris:90,-
Forum-pris:79,-

Engelsk Det nye testamente - Good News

prodNr=9780007201136
status=
lager=78
Pris:110,-
Forum-pris:96,-
Pris:190,-
Forum-pris:166,-

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO