Gå til innhold

1 En bønn av David.

Vend øret til, Herre, svar meg,
for jeg er hjelpeløs og fattig!

Navning av bibler

På grunn av ferieavvikling vil det ikke preges navn på bibler og bøker i perioden 26. juni til 1. august.

Bibelkunnskap

Lukas
prodNr=9788254313336
status=
lager=452

Undring og utfordring

Hva skjer når 14 mennesker med ulik bakgrunn, alder, kjønn og legning, leser Lukasevangeliet?

Pris:249,-
Forum-pris:218,-
Det store Puslespelet II
prodNr=9788254313565
status=
lager=767

Mysteriet i mumiemaska

Hans Johan Sagrusten

Kan ei gammal egyptisk mumiemaske avsløre den eldste ordlyden i NT?

Pris:298,-
Forum-pris:261,-
BibelQuiz-boka
prodNr=9788254312865
status=
lager=15

Hvor høy er din BQ?

I BibelQuiz-boka får du for alvor testet bibelkunnskapene dine! Hvor høy er din BQ?

Pris:109,-
Forum-pris:95,-
Ord og navn i Bibelen
prodNr=9788254312858
status=
lager=1994

Ord og navn i Bibelen er et oppslagsverk som skal brukes sammen med Bibelselskapets oversettelse Bibel 2011.

Pris:498,-
Forum-pris:436,-
Historien om Det nye testamentet
prodNr=9788254313077
status=
lager=189

Halvor Moxnes

Bibelen – og ikke minst Det nye testamentet – har spilt en sentral rolle i vår kultur i mer enn tusen år.

Pris:329,-
Forum-pris:288,-
Det store puslespillet
prodNr=9788254312940
status=
lager=43

Jakten på de tidligste manuskriptene i Bibelen

Hans Johan Sagrusten

En spennende bok om manuskriptene som ligger til grunn for bøkenes bok, Bibelen.

Pris:298,-
Forum-pris:261,-
Skriften på veggen
prodNr=9788254312810
status=
lager=316

og andre bibelord i dagligtale

Dag Kjær Smemo

Ny revidert utgave av boka Bibelord i dagligtale. Den nye utgaven er oppdatert i forhold til bibeloversettelsen fra 2011.

Pris:298,-
Forum-pris:261,-
Bibelens verden
prodNr=9788254107751
status=
lager=313

John William Drane (overs)

Bibelens verden gir en utførlig innføring i den kulturelle historien til israelittene og deres nabofolk gjennom et tidsspenn på 2500 år. Kart og temaoppslag bid...

Før pris:398,-
Pris:98,-
Forum-pris:86,-
Bibelsk
prodNr=9788254311875
status=
lager=225

De mest spennende stemmene i norsk samtidslitteratur nærmerer seg den gamle hellige teksten på hver sin måte. Boka gir et spennende innblikk i arbeidet med Bibe...

Pris:298,-
Forum-pris:261,-
ABC Bibelguide
prodNr=9788254107584
status=
lager=324

Mike Beaumont

Denne boka gir deg god innføring i Bibelens mangfoldige verden og en enkel oversikt over bibelhistorien. Den innholder også detaljerte kart, fotografier, bakgru...

Før pris:298,-
Pris:198,-
Forum-pris:173,-