Gå til innhold

1 En salme av David.

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.

Engelsk

Engelsk - Det nye testamentet Studieutgave
prodNr=9780958641447
status=
lager=5

Oversettelse:  Good News Bible

Pris:190,-
Forum-pris:166,-
Pris:85,-
Forum-pris:74,-
Engelsk bibel Good News
prodNr=9780007254934
status=
lager=58

Oversettelse:  Good News Bible

Pris:80,-
Forum-pris:80,-
Engelsk bibel - Good News
prodNr=9780007166626
status=
lager=50

Oversettelse:  Good News Bible

Pris:250,-
Forum-pris:219,-
Engelsk bibel - Good News
prodNr=9780007480128
status=
lager=397
Pris:160,-
Forum-pris:140,-
Pris:145,-
Forum-pris:127,-
Pris:115,-
Forum-pris:101,-
Engelsk - Biker Bible (NT)
prodNr=9783945779330
status=
lager=9
Pris:90,-
Forum-pris:79,-
Engelsk Det nye testamente - Good News
prodNr=9780007201136
status=
lager=132

Oversettelse:  Good News Bible

Pris:110,-
Forum-pris:96,-
Engelsk bibel. Revised Standard Version
prodNr=9780564097432
status=
lager=22

Oversettelse:  Revised English Bible

Pris:90,-
Forum-pris:79,-