Gå til innhold

72 Han viste miskunn mot våre fedre
og husket på sin hellige pakt,