Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Lydbibel og lydtestamentet

Utvalgte bøker

prodNr=9788230603222
status=
lager=3

Det nye testamentet 2011 digikort lydbok bm

Bibelselskapets 2011-oversettelse av Det nye testamentet i lydutgave fra KABB. Les mer
349,-
Les mer
prodNr=9788230604465
status=
lager=1

Bibel 2011 SD kort lydbibel

Bibelselskapets 2011-oversettelse i lydutgave fra KABB. Les mer
699,-
Les mer

Se gjennom resten av bøkene i kategorien 'Lydbibel'

Evangeliet etter Johannes 1978
prodNr=9788254105955
status=
lager=10

Dette er ingen opplesning av teksten, men en dramatisert innspilling av Johannesevangeliet der ulike skuespillere bekler rollene til de bibelske personene. Musi...

Hør utdrag   Spill

Pris:198,-
Forum-pris:173,-
Det nye testamentet 2005 - lydbok nyn
prodNr=9788242121318
status=
lager=50

Ei stor lytteoppleving!

Hør utdrag   Spill

Pris:399,-
Forum-pris:349,-
Matteus-evangeliet
prodNr=9788242139382
status=
lager=979

Matteus er det første evangeliet i Det nye testamentet. Saman med Markus og Lukas blir det rekna til dei synoptiske evangelia.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Markus-evangeliet
prodNr=9788242139375
status=
lager=966

Markus er eitt av dei synoptiske evangelia og ifølgje dei fleste også det eldste evangeliet i Det nye testamentet, truleg skrive allereie i år 70 e. Kr.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Lukas-evangeliet
prodNr=9788242139399
status=
lager=977

Lukasevangeliet er det tredje av dei synoptiske evangelia. Det har same forfattar som Apostelgjerningane. Saman framstår desse to skriftene som eit verk i to bi...

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Johannes-evangeliet
prodNr=9788242139405
status=
lager=969

Johannesevangeliet blei til noko seinare enn dei andre evangelia og blir som oftast datert til ca. 90-95 e. Kr.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Apostelgjerningane
prodNr=9788242139580
status=
lager=976

Apostelgjerningane har same forfattar og mottakar som Lukasevangeliet, og blei truleg skrive ca. år 75-90, det vil seie berre to tiår etter dei siste hendingane...

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Paulus: Romarbrevet
prodNr=9788242139597
status=
lager=983

Paulus skreiv Romarbrevet under eit tre månader langt opphald i Korint i samband med den tredje misjonsreisa.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Paulus: Første Korintarbrev
prodNr=9788242139603
status=
lager=988

Paulus grunnla kyrkjelyden i Korint på den andre store misjonsreisa si. Etter at Paulus forlot Korint, oppsto det ei rekkje problem i kyrkjelyden.

Hør utdrag   Spill

Pris:29,-
Forum-pris:29,-
Paulus: Andre Korintarbrev
prodNr=9788242139610
status=
lager=994

Andre Korintarbrev er skrive om lag eitt år etter Første Korintarbrev, ca. i år 55. Paulus skreiv brevet på slutten av den tredje misjonsreisa si.

Hør utdrag   Spill

Pris:29,-
Forum-pris:29,-