Gå til innhold

1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
men ikke har kjærlighet,
da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

Samisk

Oskkaldas Ipmil

Oversettelse:  Nyere samisk

Pris:98,-
Forum-pris:86,-
Ådå testamennta

Oversettelse:  Nyere samisk

Pris:50,-
Forum-pris:44,-
Pris:390,-
Forum-pris:341,-
Pris:155,-
Forum-pris:136,-