Gå til innhold

1 Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten

Forlenget produksjonstid - navnepreg

Grunnet ferieavvikling vil det ikke preges navn på bibler og bøker i juli måned. Navnepreg bestilt i denne perioden vil utføres i august.
I Paulus' fortspor. Bibel og kulturguide til Hellas
prodNr=9788254309513
status=
lager=816

I Paulus' fotspor

Bibel- og kulturguide til Hellas

Forfatterne følger i fotsporene til apostelen Paulus, slik han faktisk forflyttet seg over det greske kontinentet på sin andre og tredje misjonsreise.

Pris:

348,-

Forum-pris:

305,-

Mer enn 200 på lager.
ISBN9788254309513
ForlagVerbum
Utgivelseår2008

Beskrivelse

Boka gir spennende glimt inn i kjente historiske steder som f. eks. Makedonia, Filippi, Tessalonika, Delfi, Athen, Areopagos og Korint. Reisen gjøres levende gjennom fotografier, tegninger, byplaner og grunnriss av sentrale bygninger, ledsaget av den aktuelle bibelteksten. Boka har også et kapitel om det greske kulturlandskapet, hvor gresk mytologi, det antikke teateret og de olympiske leker står i fokus. 

Boka er et resultat av en rekke studiereiser til Hellas. Den erstatter ikke vanlige guidebøker, men er ment som en ressursbok for bibel- og kulturinteresserte personer. God reise!            

Forfattere

Ernst Baasland

Ernst  Baasland

(1945) er dr. theol., har vært professor i teologi og biskop i Stavanger bispedømme.Karl Olav Sandnes

Karl Olav Sandnes

(1954) er professor i Det nye testamentet ved Det teologiske Menighetsfakultet.Bjørn Helge Sandvei

Bjørn Helge Sandvei

(1943) har tidligere vært ansatt som førstelektor ved Det teologiske Menighetsfakultet.Detaljer

ISBN9788254309513
Språk: Norsk - bokmål
Vekt0,582 kg.
Antall sider350
ForlagVerbum
InnbindingHeftet med klaffer

Anmeldelser

Luthersk Kirketidende

Denne alternative reisehåndboka inviterer leseren til å utforske Hellas gjennom å vandre...

Denne alternative reisehåndboka inviterer leseren til å utforske Hellas gjennom å vandre i Paulus' fotspor. I boka inngår stoff som er utviklet og brukt som internt studiemateriell i forbindelse med studieturer ved Det teologiske Menighetsfakultet gjennom en årrekke, nå utvidet og vesentlig bearbeidet for å gjøres tilgjengelig for et større publikum. Forfatterne er tidligere og nåværende lærere tilknyttet NT-seksjonen ved MF, som med sin faglige spisskompetanse og solide erfaring som reiseledere burde ha alle forutsetninger for å føre materialet frem til en vellykket utgivelse (som det blir gjort oppmerksom på i forordet, har flere fra MF-miljøet bidratt). Når resultatet nå foreligger, kan vi som kjenner de tidligere utgavene og har vært innviet i planene med å få reisehåndboka utgitt, med glede konstatere at forventningene mer enn innfris. I Paulus' fotspor er blitt en tiltalende, gjennomarbeidet og i høyeste grad leseverdig guidebok som formidler omfattende sakkunnskap om bibelske tekster, geografiske steder, arkeologi og det klassiske og moderne Hellas.

Innledningskapittelet (kap. 1) behandler noen viktige tema av bakgrunns- og oversiktskarakter. Blant annet finner vi her en verdifull redegjørelse om reisingens vilkår i antikken og om Paulus som misjonær. Selve kjernedelen i boka (som reiseguide betraktet) er kapittel 2-4, hvor stedene Paulus besøkte i Hellas blir presentert. Reisen begynner i nord og går sørover, i samsvar med Paulus' rute under den såkalte andre misjonsreise (Apg 16-18). Hovedvekten ligger på de sentrale byene i apostelens virksomhet slik vi kjenner den både fra Apostlenes gjerninger og brevlitteraturen - Filippi og Tessalonika i Makedonia og Athen og Korint i Akaia - men fremstillingen stanser også ved en rekke mindre stoppesteder (og tar dessuten enkelte avstikkere, f.eks. til Delfi) underveis langst ruten. Tekster i Det nye testamente om og av Paulus gis en fremtredende plass. De knyttes hele veien sammen med geografiske, arkeologiske og kulturhistoriske innsikter slik at vi lar oss overbevise om at Paulus er en reisefører det er vel verdt å begi seg i følge med. Men, som undertittelen forteller, er ikke dette bare en bibelguide, men også en kulturguide. Boka tegner et bredere bilde av samfunnsmessige og historiske forhold i landet som kalles "den vestlige kulturs vugge" enn de som direkte aktualiseres av bibeltekstene. Den gir dessuten spredte innblikk i det moderne Hellas, med særlig vekt på religiøse forhold. Det mer allmenne kulturhistoriske stoffet er konsentrert spesielt til kapittel 5 som behandler så ulike tema som den greske gudeverden, sagalandet Argeolis på Peloponnes, idrettslekene i det gamle Hellas, Delfi og oraklet der, det antikke teater og mysteriereligionene. Et avsluttende kapittel redegjør for sentrale sider ved den gresk-ortodokse kirkes teologi og fromhetsliv under perspektivet "arven etter Paulus" (kap. 6).

Dette er en instruktiv bok som på en kompetent måte forener faglige innsikter fra flere felt. Den preges av presis formidling, samtidig som forfatterne viser stor evne til å gjøre stoffet levende. En finner rikelig med utdypende rammetekster og bilder, plansjer og illustrasjoner, som ytterligere øker leseverdien.

Det jeg har av ankepunkter, er nokså marginalt i den store sammenhengen. Det er selvsagt at historikeren må bruke kreativ historisk innlevelse for at kildene skal tale, særlig når de gir et såpass fragmentarisk bilde som tilfellet er når det gjelder Paulus' liv og virke. Men etter mitt skjønn faller forfatterne noen ganger for fristelsen å begi seg inn i spekulasjonens terreng, f.eks. når de vil antyde den eksakte beliggenheten for Lydias hus i Filippi (side 33; jf. Apg 16, 11-40) eller ser for seg apostelen som samtaler med folk som kommer til Samothrake for å besøke helligdommen for "de store guder" (side 21; jf. Apg 20,6). Videre må det ha vært en utfordring å velge hva som skulle med, og hva som skulle utelates av allment kulturhistorisk materiale og av glimt fra det moderne Hellas. I det store og hele synes jeg prioriteringen virker fornuftig og veloverveid, men en kan nok spørre om ikke et tema som antikkens leker har fått uforholdsmessig stor plass, mens f.eks. de typiske gresk-romerske byinstitusjoner hadde fortjent en bredere behandling enn den korte oversikten på sidene 12-13. Kortinnføringen i moderne gresk språk på sidene 250-252 virker litt overflødig all den tid den går langt inn på den vanlige guideboks domene (som forfattern uttrykkelig erkjenner, kan boka uansett ikke erstatte den alminnelige reiseguiden). Endelig kunne en etterlyse en mer omfattende og ikke minst mer konsekvent bruk av krysshenvisninger, og et fyldigere saksregister.

Studieturer til bibelske reisemål er blitt en stadig mer populær form for nisjeturisme i senere år. Denne boka er skreddersydd for formålet og er obligatorisk for dem som deltar på slike reiser til det aktuelle området. Den bibel- og kulturhistorisk interesserte turisten som tar seg frem på egen hånd, vil antakelig ha like stor nytte og glede av den.

I forordet antyder forfatterne dessuten at boka også kan fungere som opplevelsesbok for den som ikke har anledning å reise til Hellas. Det er det ingen grunn til å betvile, selv om "lenestolsturisten" som ikke har privilegiet å være "on the spot", burde ha blitt tilgodesett med noen flere og bedre oversiktsbilder av utgravningsområdene og omgivelsene. Denne boka har utvilsomt kvaliteter ut over det å være reisehåndbok. For lesere av dette tidsskriftet kan det være greit å vite at boka rommer atskillig stoff til predikanten som er opptatt av å forankre Paulus og hans brev i deres samtidskontekst.

Anmeldt av Geir Otto Holmås
Luthersk Kirketidende, 16. oktober 2009

 

 

 

Vagabond

En bok som bør få en leserkrets langt utover de tradisjonelle bibel- og kulturinte...

En bok som bør få en leserkrets langt utover de tradisjonelle bibel- og kulturinteresserte.

For å si det slik: Bøker med et religiøst tilsnitt, utgitt av et kristent forlag, er vanligvis ikke min greie. Men, som alle vi som reiser vet: man har ofte glede av å krysse grenser. Glede hadde jeg iallfall av å lese denne boken, en grundig historisk beretning med apostelen Paulus som, slik en ikke-kristen ser det, er en slags cicerone gjennom boken. Det fungerer fint.

Teksten er kunnskapsrik, innførende, ja nesten forførende. Det er en bok som slår to veier. Er du Hellas-interessert bør du lese denne boken. På den annen side: leser du denne boken blir du Hellas-interessert. Det er akkurat passe med karter og illustrasjoner til å støtte opp om teksten, men selv hadde jeg glede av å lese den med et større Hellas-kart ved min side.

En bok som bør få en leserkrets langt utover de tradisjonelle bibel- og kulturinteresserte.

Anmeldt av Helge Baardseth
Vagabond, januar 2009

Flere bøker av forfattere

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO