Gå til innhold

9 En gang de hadde spist og drukket i Sjilo, reiste Hanna seg og trådte fram for Herrens ansikt. Ved dørstolpen til Herrens tempel satt presten Eli på stolen sin.

Teologi og menighet

Pris:349,-
Forum-pris:305,-
Dialogteologi på norsk

Hvordan møter kirken det økende tros- og livssynsmangfoldet i Norge? På hvilke måter blir kristen teologi påvirket og utfordret av andre kulturer og religioner?...

Pris:349,-
Forum-pris:305,-
Gudstjeneste a la carte

Liturgireformen i Den norske kirke

Den norske kirke fikk i 2011 en ny gudstjenesteordning. Hvordan ble ordningen tatt imot? Hvilke valg har menighetene foretatt? Hva var visjonen og hva er result...

Pris:349,-
Forum-pris:305,-
Kjærlighetens hus

Betraktninger over Andrej Rubljovs ikon Den hellige treenighet

Halvor Nordhaug

Pris:148,-
Forum-pris:130,-
Atleter for Kristus

Håndbok for det kristne livet

Sven Aasmundtveit

Kan vi trene opp troen?

Pris:225,-
Forum-pris:197,-
Håndbok for tekstlesere

Helga Samset

En ressursbok for muntlige formidlere av bibelteksten. Hør Helga Samset selv presentere boka!

Pris:249,-
Forum-pris:218,-
I stillhet og tillit

Ressursbok fra retreatbevegelsen

Knut Grønvik

Til inspirasjon og veiledning for stillhet og bønn, alene og i fellesskap.

Pris:195,-
Forum-pris:171,-
Kunsten å være kirke

Om kirke, kunst og kultur

Kirkens kulturmelding

Pris:295,-
Forum-pris:258,-
Fra organist til kantor

Utvikling av en ny kirkemusiker-identitet

Arne Solhaug

Boka beskriver organistens utvikling fra kommunal spillemann til kirkelig tjenesteperson, med hovedvekt på de siste 100 år.

Pris:248,-
Forum-pris:217,-
Våre tider i Guds hånd

Berit Okkenhaug og Olav Skjevesland

Boka gir veiledning for alle som har ansvar for dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse i folkekirken.

Pris:198,-
Forum-pris:173,-