Gå til innhold

15 Da mannen kom tilbake som konge, kalte han til seg de tjenerne som hadde fått pengene, for å finne ut hvor mye de hadde tjent.

Sagt om Bibel 2011

Foto: Sagt om Bibel 2011

Sagt om Bibelen

24. april 2013.

I det forrige Nytt om Bibelen (NoB 3) ba vi om respons fra leserne på gode endringer i Bibel 2011. Et av svarene vi fikk, kom fra Elna Knudsen som peker på en god endring i Bibel 2011. Men hun gir også ros til oversettelsen av 1978. Hun viser til 2 Mos 36,8 og skriver følgende:

1978: Alle håndverkerne begynte å arbeide på helligdommen.

2011: Alle som hadde visdom i hjertet til dette arbeidet, laget nå boligen.

Hadde jeg vært håndverker, ville jeg fått en ny og bedre yrkesbevissthet. Ellers vil jeg si at jeg opplevde 1978-oversettelsen som en stor (pedagogisk) velsignelse. Den gang arbeidet jeg i grunnskolen og skal aldri glemme stemningen i klasserommet da Bibelen ble delt ut, og jeg bare kunne be elevene slå opp og lese høyt eller stille, uten å måtte forklare alderdommelige ord og uttrykk. Bibelen fengslet elevene, også de yngste forsto det de leste.

Takk for Nytt om Bibelen! Bladet opplyser og inspirerer.