Gå til innhold

26 Og han sa: «Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden.

Frøydis og Caroline Lehmann studerer manuskriptet til far sin saman med bibelomsetjar Anders Aschim. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Foto: Frøydis og Caroline Lehmann studerer manuskriptet til far sin saman med bibelomsetjar Anders Aschim. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Ei hebraisk-nynorsk bibelordbok

06. januar 2012.

Eigil Lehmann (1907-2009) var prest og filolog. Han har mellom anna gitt ut Ordbok for Det nye testamentet (1955) og den utvida utgåva Ordbok for Det nye testamentet – nynorsk med tilvising til gresk grunntekst (1988).

Dei siste leveåra sine arbeidde han med eit manuskript til ei liknande hebraisk-norsk bibelordbok for Det gamle testamentet. Denne boka blei aldri utgitt. I desember 2010 leverte døtrene Frøydis og Caroline Lehmann manuskriptet til handskriftsamlinga ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. No er manuskriptet gjennomgått og ordna av bibelomsetjar Anders Aschim i Bibelselskapet. Kopi av ordlista er tilgjengeleg i pdf-format på vevstaden bibel.no, medan sjølve manuskriptet er tilgjengeleg på spesiallesesalen i Nasjonalbiblioteket.

”Alfabetisk ordlista yver uppslagsord i nynorsk bibel rev. umsetjing 1938” er først og fremst av interesse for dei som arbeider med historia om norsk bibelomsetjing. Høgnorskmannen Lehmann har lagt den klassiske ”Indrebø-bibelen” til grunn for ordlista.

Manuskriptet (PDF)

Eigil Lehmann: Hebraisk-norsk ordbok

Eigil Lehmann: med tilvising til hebraisk-norsk [SIC] ordbok for Det gamle testamente og sidetal i G...
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO