Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.

Foto:

BIBELEN i møte med andre heilage tekstar

11. februar 2013.

På BAKSNAKK inviterer Det Norske Teatret publikum til diskusjon, tematisk fordjuping og kunstnarleg innsikt med sesongens premierar som utgangspunkt.

  • Scene: Bikuben
  • Pris: GRATIS!

I samarbeid med Teologisk fakultet og Bibelselskapet m. fl. inviterer Det Norske Teatret til ein serie Baksnakk som tek opp ulike tema som har med Bibelen å gjere. «Bøkenes bok» har hatt ei eineståande tyding for vår kultur: Som moralsk rettesnor, som skjønnlitteratur, som inspirasjon for kunst, musikk og dikting, innanfor jussen, i språket og i populærkulturen.

BIBELEN i møte med andre heilage tekstar.
Kva status og rolle har Bibelen i det norske samfunnet i dag? Og Koranen og Toraen? Kva er likt og ulikt i synet på skriftene? Og kan dei dramatiserast?

Medverkande: Berit Hagen Agøy (generalsekretær i Mellomkyrkjeleg Råd, Den norske kyrkja), Ervin Kohn (forstandar i Det mosaiske trussamfunn) og Mehtab Afsar (generalsekretær i Islamsk Råd). Steinar Ims frå Kirkelig dialogsenter leier samtalen.

Bibelselskapet er medarrangør.

Tysdag 12. februar kl. 19.00-20.30 i Bikuben.

Sjå Det Norske Teatret si heimeside for alle BAKSNAKK-programma knytte til Bibelen

Bibel 2011 - Litteraturutgaven: Årets vakreste bok i klassen skjønnlitteratur for voksne.
Bibel 2011 - Litteraturutgaven vant gull i klassen skjønnlitteratur for voksne under kåringen av Årets vakreste bøker 2012.