Gå til innhold

37 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Kari Veiteberg er dr. theol og prest i Kirkens Bymisjon i Bergen. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Foto: Kari Veiteberg er dr. theol og prest i Kirkens Bymisjon i Bergen. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Jacob Jervell - et portrett av en av kristen-Norges klokeste rebeller

17. januar 2014.

Tirsdag 28. januar kl. 19.30 - 21.30, Askertun, Kirkelia 3, Asker.

Kirkeakademiet i Asker feirer 200-årsjubileet for 1814 med tre møter under tittelen "Røtter og rebeller". Samfunnet bygger alltid på den innsats som er gjort av tidligere generasjoner, men vokser gjennom den innsats som gjøres i vår egen tid, ikke minst av dem som ser med kritisk blikk på tingenes tilstand - rebellene.

Foredrag av Kari Veiteberg i vårens møteserie «Røtter og rebeller»:

Dr. theol. og teaterviter Kari Veiteberg har nylig skrevet bok om en av Den norske kirkes kritiske røster: professor Jacob Jervell (f. 1925). Han er karakterisert som «et motsigelsens tegn», forhatt av noen og elsket av andre. Han har vært en tydelig stemme i den teologiske debatten, engasjert og spissformulert som han alltid har vært, men med en egen evne til å få enkeltmennesker til å kjenne seg hørt og sett. Kari Veiteberg karakteriserer ham - teologen, læreren og presten Jacob Jervell - som en av kristen-Norges klokeste rebeller.