Gå til innhold

21 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp.

Universitetsbiblioteket, Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, Oslo (foto: Wikimedia)

Foto: Universitetsbiblioteket, Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, Oslo (foto: Wikimedia)

Boklansering: Historien om Det nye testamentet

06. oktober 2015.

HumSam-biblioteket inviterer til boklansering onsdag 21. oktober kl. 15:15-16:00. Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, Oslo (1. etasje).

HumSam-biblioteket inviterer til lansering av boka Historien om Det nye testamentet av Halvor Moxnes. Boka er utgitt av Verbum Forlag. Arrangementet er åpent for alle. Velkommen!

Program:

  • Forfatter Halvor Moxnes presenterer boka.
  • Samtale mellom professor Bernt Hagtvet, Institutt for Statsvitenskap og Halvor Moxnes, Det teologiske fakultet.
  • Åpent for spørsmål

Det vil bli enkel servering

Om boka

9788254313077

Denne boka er en kulturhistorisk innføring i Det nye testamente fra starten i det første århundre til i dag. Den starter med skriftene fra det første århundre, før de ble samlet i Det nye testamente. Deretter følger «medie-historien», hvordan skriftene ble samlet til én bok, og om den litterære og teknologiske utviklingen gjennom oversettelser og bokproduksjon. Det nye testamentet har virket inn på kunst og litteratur, og ikke minst på utviklingen av sosiale og moralske spørsmål som rase, slaveri, kjønn og seksualitet. Siste del er «lesehistorien», om hvordan lesningen av Det nye testamente de siste 200 år er preget av teorier fra allmenne studier av historie og litteratur.

Boka er en bearbeidet utgave av en engelsk bok fra 2014 i serien «A short History of ...» på det engelske forlaget I.B. Tauris. Les mer på Teologisk fakultets hjemmeside.

Om forfatteren

Halvor Moxnes er professor emeritus ved Teologisk fakultet. Han har utgitt en rekke studier om Jesusforskning og Det nye testamente, særlig innenfor resepsjons- og virkningshistorie.