Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.

Troens mysterier

15. januar 2016.

«I Meningen med livet? Dialoger om tro får Alf van der Hagen intervjuobjektene til å snakke meningsfylt om religiøse erfaringer og moral. Det er mangelvare i det offentlige rom, og nettopp derfor er det verdt å lese boken.»

Det skriver Ragnhild Ulltveit-Moe i Minerva.

Meningen med livet? Dialoger om tro er en samling av enkeltintervjuer som Alf van der Hagen har gjort med 14 svært ulike individer. De har alle har sin egen innfallsport til tro, tvil eller mangel på tro.

Intervjugalleriet spenner fra Geir Lippestad, romkvinnen Simona Vaduva, ateisten Tom Egeland og til muslimen Shoaib Sultan. Tittelen «Meningen med livet» gir ikke helt et korrekt bilde av tematikken i boken. Det er lite dialog om selve meningen med livet, og mye av spørsmålene går hverken på tro eller tvil. Snarere brukes religion som en innfallsport til spørsmål, refleksjoner og tanker rundt det å være menneske.

Van der Hagen skiller seg ut som en dyktig intervjuer, og han evner å gå intervjuobjektet tett på klingen og få ut betraktninger som er gode og interessante.

Det er uhyre viktig at vi som samfunn tør å stille spørsmål om etikk og moral på en daglig basis og at det er en del av det offentlige ordskiftet. I så måte bidrar Meningen med livet? Dialoger om tro på en god måte.

Les hele teksten hos Minerva

Ragnhild Ulltveit-Moe (f. 1982) har en bachelor fra Universitetet i Bergen og NHH og en Master fra London School of Economics